Tulpen moet je toespreken Nieuwe Amerikaanse z< lk was te laat. Ik had de tulpen direct moéten zien en ogenblikkelijk moeten uit roepen: „O, wat een mooie tulpen heb je daar!" Maar mijn ogen hadden eerst ge zocht naar de krantdie ik niet kan mis sen, geen dag. Dus vroeg mijn vrouw: „Hoe vind je mijn tulpen?" Ik zei heel oprecht: „Prachtig!" Een uur later rustten alle bloemkelken op tafel slap waren de stelen en het boeket bood een troosteloze aanblik. Mijn vrouw keek mij verdacht aan. „Siga- rettepeukje in het water gegooid?" „Ben je helemaal, lk heb er zelfs geen bleek- water, inkt of rattekruid ingedaan. Ik ben helemaal onschuldig." „Voor het eerst van je leven"zuchtte mijn vrouw en zette de vaas op het koele bal kon. Na een uur hingen de bloemen nog net zo. „Waren ze duur?" vroeg ik triest. „Als ik het zo bekijk te duur", ant woordde mijn vrouw. Toen ging ze de slaapkamer in. „lk ga me opmaken"zei ze lusteloos. „Trek het je niet zo aan koop morgen andere bloemen." „We moeten toch weg dadelijk." We moesten inderdaad uit half zake lijk, half plezier. Een handje hier, een praatje daar, een toespraakje en een dans je. ,,'t Is helemaal niet nodig"zei ik. Ze keek mij dankbaar aan: „Je bent een schat, maar al zou het echt niet nodig zijn, dan ging ik me toch opmaken ik vind het een heerlijke bezigheid, want je brengt iets groots tot stand." „Ja, maar het duurt zo lang." Toen zei ze weer „schat", maar het klonk anders dan de eerste keer meer sissend. Enige kilometers verder en enkele uren later gingen we zitten na de eerste dans. Mijn vrouw pakte haar tas en stapte reso luut een bepaalde richting uit. lk stak een sigaret op. Twee sigaretten later kwam ze glimlachend terug. „Binnenpret?" vroeg ik. Ze knikte en lachte vergenoegd. „Zo'n enige vrouw ontmoet op het toilet. We stonden naast elkaar voor de spiegel. "Wat zien we er goed uit, hè, nu?" lk zei. ,,]a NU." Toen keken we elkaar aan via de spiegel en lachten. „Ben je ook niet om aan te zien 's morgens?" „Ook zo lang werk eer je toonbaar bent?" „Ja, en het gaat steeds langer duren." Enige vrouw. Wat zijn vrouwen toch leuk, vind je ook niet? Ik kan dat zó waarderen. „Ja, ik vind vrouwen ook heel leuk"zei ik. „Ze zijn veel leuker dan mannen eigenlijk" zei mijn vrouw. Veel leuker", beaamde ik. lk moet haar enigszins vreemd hebben aangekeken, want ze zei: „Ja, vrouwen kan ik waarderen van mannen hou ik." Het was een aardige avond, lk moet nu op de tulpen terugkomen, want daar gaat dit verhaaltje eigenlijk over. De volgende avond was ik niet te laat. „Leuk, die tulpen", juichte ik toen ik de kamer betrad. Mijn vrouw probeerde gewoon te doen. „Dat zijn nou dezelfde tulpen van gisteravond." „Er moet een wonder gebeurd zijn", con stateerde ik. „Dat is ook zo, want ik heb ze toege sproken." lk knikte begrijpendnatuurlijk, dat is de oplossing; dat ik daar niet eerder aan ge dacht had je spreekt bloemen met han gende kopjes gewoon toe en ze richten hun kelkjes prompt op. Het zijn levende wezens"zei mijn vrouw, „die moet je toespreken, daar moet je tegen zeggen hoe je over ze denkt en dat het maar niet aangaat om iemand zo teleur te stellen. „Een wonder", zei ik en voelde me on behaaglijk. „Nou en toen heb ik de stelen korter ge maakt en de bloemen in een natte krant gewikkeld. Staan ze er niet heerlijk bij?" „Heerlijk"zei ik. De W De ROB-Verkoopcentrale ontwikkelt een grote activiteitkonden wij enkele maanden geleden aankondigen dat er Nibb-it op de markt was gebracht met nieuwe smaken, namelijk paprika en kerrie, nu deelt men ons mede dat er iets geheel nieuws aan het assortiment is toegevoegd. In Amerika verkoopt Filler diverse soorten zoutjes en twee daarvan worden nu door de ROB-Verkoopcentrale in Nederland ge- introduceerd. Het zijn Filler Cheez-Trix, luchtig gebakken mais met kaassmaak, en Filler Bakon Krisp, gebakken spekzwoer- djes met barbecue-smaak. Beide artikelen zijn niet alleen voor Ne derland maar voor geheel Europa een pri meur. Het ligt in de bedoeling dat het Preservenbedrijf eerlang ook de Filler Cheez-Trix zelf gaat maken; de Bakon Krisp wordt er reeds vervaardigd. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 19