REALISTISCHE BZB-OEFENING Op 4 maart hield onze BZB een grote oefening, waaraan dus alle ploegen meededen. In het gedeeltelijk gesloopte oude hoofdkantoor had men een ideale en realistische oefenplaats gevonden, die van de redders veel vergde, want het transport van gewonden door een veld van puin is geen lichte opgave. Er werd met overgave gewerkt: men klom tegen de gevel, verbond de gewonden, bluste een brand en dit alles in een wolk van kunstrook. De foto geeft een indruk van de situatie op het terrein van de oefening. Afscheid W. Groenendijk Op 31 januari heeft de heer W. Groenen dijk afscheid genomen van het filiaal Rot terdam in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij werd die dag toegesproken door onze directeur, de heer F. Cnossen, die de heer Groenendijk schetste als een goed en be kwaam vakman en hem dankte, mede na mens alle aanwezigen, voor de goede sa menwerking. Daarna sprak ook ondergetekende enige woorden. In de vier jaar dat hij als meester hier werkt (de uitdrukking voor chef in Rotterdam) had hij de heer Groenendijk leren kennen als vakman van de oude stempel. Het was altijd ,,mijn kraan" en „mijn machine" moet nog in orde. Hierna bood hij hem een envelop aan waarvan de inhoud door alle medewerkers van het fi liaal was bijeengebracht. De dames serveerden een heerlijk kop kof fie en een sigaar. En ondertussen zat onze Willem maar: „Nu moet het maar ge beuren." Hij was zeer onder de indruk en zijn dankwoord was heel kort maar goed gemeend. Klaverjastoernooi Het grote toernooi van de KJC Amstel Brouwerij begon 10 januari met vijftig teams. Na vijf speelavonden waren de zes teams bekend die op vrijdag 14 februari de finale zouden spelen. Na een spannende avond bleek NUFA nummer één te zijn en dus voor een jaar houder van de wisselbeker. Nummer twee was Spoorwegen, die ook de marsenprijs kreeg; 3. TDO, 4. Molle- bonen, 5. Smelt en 6. Cindu. Dit zeer geslaagde toernooi werd besloten met het uitreiken van de prijzen, hetgeen de heer Struiksma op prettige wijze deed en waarvoor wij hem onze hartelijke dank brengen. Na het drinken van een glaasje bier in de Gijsbreghtkelder was dit toernooi weer voorbij. Namens het bestuur, F. f. N. Borsch Moge hij nog vele jaren van zijn pensioen genieten. Dat is de wens van allen die op het filiaal in Rotterdam werken. Gruythuysen

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 17