Wij hebben nog een oude foto voor de liefhebbers tevoorschijn gehaald. Hij is niet zo oud als de vorige, maar hoe lang geleden hij is gemaakt weten wij niet. Onze eerste vraag is dus: Wie weet van wanneer deze foto dateert? Ten tweede: Werd hij gemaakt ter gelegenheid van het afscheid van kuipersbaas Endlich? Derde vraag: Wie is de on bekende (de derde staande man van links)? Zittend v.l.n.r. de heren: Kuyvenhoven (bouwkundige)P. van Deun (draaiersbaas), meester" Blankesteyn, Gamblicher (Duitse baas gistkelder), Endlich (kuipersbaas) Striegler (Duitse keldermeester)Tielrooy (expeditie), Bander (bottelarij) en Clement gistkelder) Staand v.l.n.r. de heren: N. van Wel (ass. van de heer Kuyvenhoven), Veeling (onder baas kelder), onbekend, Oelsen (kelder), v. d. Berg (magazijnchef)Van der Lee (smederij), Klimmert (baas elektriciens)Postumus (controle expeditie), Schieder Blan kesteyn 2. Spongat en de persberichten zijn beiden een vorm van Public Relations. Men kan zelfs verder gaan. Public Relations het ■woord moge nieuw zijn is als ver- -chijnsel haast zo oud als de wereld. In de Griekse democratie werd vele eeuwen voor Christus reeds gebruik gemaakt van „Public Relations"-mensen. Men huurde welsprekende mannen om in de arena het beleid van de regering toe te lichten of erover te debatteren. Het nieuwe is, dat wij thans in een af deling al onze krachten gaan mobiliseren, coördineren en richten om stelselmatig tot het meest intensieve gebruik te komen van alle nieuwsbronnen, gegevens en media. En dit zowel voor het verspreiden als voor het ontvangen van gegevens, die voor onze brouwerij van belang zijn. Hiervoor zijn als basis nodig een registratie van gege vens en onderzoek naar hetgeen reeds is gedaan en naar hetgeen zal moeten worden ondernomen. De afdeling Public Relations werd inge steld vlak voor het ceremonieel van de eerste heipaal voor ons bedrijf in Helmond. De mogelijkheid om een steentje bij te dragen tot het welslagen van deze dag is voor de afdeling zeer leerzaam geweest. Intussen stromen thans reeds van alle kan ten werkzaamheden toe zonder dat de af deling nog goed en wel op poten staat. Deze zaken kunnen dus nog niet altijd met de gewenste snelheid en efficiency worden aangepakt. Het is daarom, dat voor deze afdeling, die zich zozeer met menselijke verhoudingen gaat bezighouden, enig men selijk begrip wordt gevraagd tijdens de periode van opbouw. Public Relations des kundigen achten een aanlooptijd van één a twee jaar normaal voor de volledige ont plooiing van het Public Relations werk, zodat men niet op al te korte termijn spectaculaire resultaten mag verwachten. R. G. F. Wagener Het kantoor van de afdeling Public Relat ions is voorlopig gehuisvest in het hoofd kantoor, tweede verdieping (oostvleugel). Hier zijn de volgende personen werkzaam: de heren R. G. F. Wagener (hoofd) en M. Ch. J. Eyck (voorheen afdeling Export)beiden zijn telefonisch bereikbaar via nummer 331. De heer A. J. A. de Winter (voorheen afdeling Publiciteit), telefoon 333. Tot deze afdeling behoort ook de Gijs- breghtkelder met de heren K. A. Warmen- hoven, telefoon 251, P(iet) C. Baars, J. J. Kool, H(enk) J. Soederhuyzen en mevrouw M. H. Jaakke-Bersing (allen voorheen af deling Publiciteit). Bij afwezigheid van de heren Wagener, Eyck en De Winter gelieve men mevrouw A. N. Zevenhek te bellen op toestel 351.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 14