Wie auto rijdt kan brokken maken Ja, wie auto rijdt kan brokken maken. Het kan, maar liever niet. Bij ons grote wagenpark, verdeeld over het hele land, komen geregeld aanrijdingen voor. Natuurlijk ook bij anderen. Waren deze aanrijdingen niet te voorko men geweest? Grotendeels wel. Wij hebben het tweede halfjaar van 1963 eens onder de loep genomen. Er was een flink aantal aanrijdingen, zowel met per sonen- als met vrachtauto's. Van ruim 80, dus gemiddeld drie per week, lag de schuld bij onze bestuurder. Behalve enkele bijzondere gevallen, zien wij vijf hoofdgroepen, namelijk: a. in 29 gevallen een geparkeerd voertuig aangereden b. in 19 gevallen achteruitrijdend in bot sing gekomen, meestal met een andere auto; c. in 10 gevallen geen voorrang gegeven; d. in 9 gevallen gebotst tegen een voor ons remmende of tot stilstand gebrachte auto; e. in 8 gevallen schade toegebracht door vallende vaten of kisten. Een voorbeeld Onze wagen staat geparkeerd achter een andere auto. De chauffeur heeft zijn bier afgeleverd, stapt weer in, terwijl hij de weg achter onze auto vrij ziet. Nog even de papieren rangschikken en opbergen, de auto starten en achteruitzetten. De klap, die nu volgt, is geen daalder waard, maar veel meer. De V.W. die juist achter zijn auto gepar keerd werd, vertoont een prachtdeuk in het kofferdeksel, terwijl één van de koplampen een voltreffer heeft gekregen. Had de chauffeur zijn bijrijder buiten laten sfaah om uit te kijken, dan was er niets gebeurd. Natuurlijk moet de bijrijder wel tijdig ,,ho" roepen. Een ander voorbeeld Onze auto rijdt dicht achter een ander. De voorrijdende auto stopt vrij plotseling voor een overstekende voetganger op een zebra pad. Onze bestuurder remt, maar kan niet tijdig stoppen. Weer een dure klap. Meer afstand bewaren is de juiste remedie. Er zijn bestuurders, en dit geldt voor beide soorten auto's, die zelden of nooit een aanrijding hebben en die toch ook in smalle straten en in druk verkeer moeten rijden. Degene echter, die ieder jaar één of meer aanrijdingen de zijne mag noemen, doet goed zich af te vragen, hoe hij dit had kunnen voorkomen. Daaruit valt te Ieren. De meeste aanrijdingen, en dat geldt in het algemeen, zijn toe te schrijven aan on oplettendheid, onvoorzichtigheid, gebrek aan wellevendheid tegenover andere weg gebruikers of te weinig verantwoordelijk heidsgevoel. Een werkelijk goed automobi list heeft zelden een aanrijding. Dus „rijd met beleid". G. A. Poelenije Deinende dobbers buigend split" Dit is de titel van de film waarvoor het bestuur van de visvereniging op vrijdag avond 27 februari onze belangstelling vroeg. En dat er belangstelling voor was, bleek wel uit het grote aantal leden, die vergezeld van vriend, vrouw of verloofde, van deze film genoten. Het was de eerste Nedetlarfdse film over de vissport met een normale draaiduur. Anderhalf uur lang waren in prachtige kleuren de mooiste stekken te zien, terwijl zoveel vissen werden gevangen, dat een beroepsvisser er jaloers op zou worden. Opmerkelijk was, dat alle gevangen vissen weer voorzichtig in het water werden te ruggezet, wat toch eigenlijk elke sportvisser zou moeten doen, zowel in zijn eigen be lang als in dat van de vis. Al met al een film, die bij de 180 aanwezigen het vuur van enthousiasme deed oplaaien, hetgeen wel bleek uit het spontane applaus. Het werd een bijzonder geslaagde avond, waarmee het bestuur veel eer inlegde. Men had kans gezien een gedeelte van de bot telarij om te toveren in een gezellige feest zaal, waaraan garderobe, bar en koffie kamer niet ontbraken. Een bevriende han delaar in hengelsportartikelen had een stand ingericht van alle mogelijke visattri- buten, waarvoor de belangstelling zeer groot was, vooral omdat er hulpmiddelen gedemonstreerd werden, die lang niet ieder een scheen te kennen. De leerzame en gezellige avond werd be sloten met een tombola. Th. Veenings 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 12