B. H. Hassink Hengeloin het zilver Op 7 januari is de heer B. H. Hassink gehuldigd in verband met het feit, dat hij vijf- en twintig jaar geleden als inspecteur in dienst trad bij ons filiaal te Hengelo. Zijn dienst verband was wel op 1 januari 1939 ingegaan, maar vanwege de drukte aan het begin van dit jaar is de huldiging een week uitgesteld en zo waren alle personeelsleden van Hengelo die dinsdagmorgen bij elkaar in de garage, die voor deze gelegenheid gezellig was aan gekleed en met slingers versierd. De heer Hassink, die in gezelschap was van zijn echtgenote, zijn dochter en zijn twee zoons, werd allereerst toegesproken door de heer W. Vlaskamp, de directeur van het filiaal. Deze herinnerde eraan, dat de jubilaris zijn diensttijd is begon nen in de dagen van de heer Dumans, de eerste directeur van het filiaal. Sprekend over de tijd dat hijzelf directeur was, zei hij,Mat de eerste vijf jaar daarvan de moei lijkste zijn geweest, een tijd waarin een ingewikkeld spel gespeeld moest worden tegenover een scherpe concurrentie. Maar met tevredenheid kan op die eerste vijf jaar worden teruggezien, want het is een perio de geweest die doorslaggevend is gebleken te zijn: van de toenmalige resultaten wor den nu nog de vruchten geplukt. Op de heer Hassink kon men altijd een beroep doen en hij gaf er niet om als de werk dag een uurtje langer dan normaal duur de. Het zou niet goed zijn als we elke dag hoorden hoe men ons waardeerde, want we zouden spoedig naast onze schoenen gaan lopen, maar op een dag als vandaag moet het maar gezegd wor den. De buitendienst is zwaar werk, dat hoofdzakelijk bestaat uit het leggen en onderhouden van diepgaande contacten, het aan de dag leggen van veel mensen kennis om de klanten te houden. Dit al les heeft de heer Hassink goed begrepen en goed gedaan. De waardering van de heer Vlaskamp beperkte zich niet tot het zakelijke vlak, ook voor het persoonlijk leven van de jubilaris had hij goede woorden: met rust en kalmte heeft hij ook zijn gezinsleven in een veilige haven gestuurd. Hij liet zijn goede wensen vergezeld gaan van een groot bord van Makkums aarde werk, een geschenk van het hele perso neel en hij bood mevrouw Hassink bloe men aan. Namens de directie van de brouwerij sprak de heer J. Siep, hoofdverkoopleider. Deze citeerde een grappig versje, dat hij jaren geleden eens had opgezegd bij een jubi leum Een man als jongeling gekend Die vindt men terug als oude vent Waar eens een kam in haren brak Vindt men een schedel, glad en strak. Deze woorden waren beslist niet van toe passing op deze jubilaris, aldus de heer Siep, want de heer Hassink is een man De heer Vlaskamp feliciteert de heer Hassink na hem het geschenk te hebben overhandigd. Links mevrouw Hassink, in het midden de dochter tan de jubilaris.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 9