B. Bloemen met pensioen Feest in Heerlen Op de laatste dag van het jaar 1963 heeft de heer B. Bloemen, chef van de post kamer, afscheid genomen van de brou werij. Reeds vijf jaar geleden had hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar door bijzondere omstandigheden zijn daar nog vijf dienstjaren op gevolgd. Zijn chef, drs. K. B. A. van der Schuyt, sprak de heer Bloemen toe, nadat deze om even over twee de koffiekamer was binnenge komen, waar circa honderd personen ver zameld waren. De heer Bloemen is op 12 december 1941 in dienst gekomen, zei de heer Van der Schuyt. Een plichtsgetrouwe medewerker, die elke dag vóór de eerste brief aan wezig was en bleef tot de laatste brief de deur uit was, aldus spreker, die gewaag de van de enorme vitaliteit en de hulp vaardigheid van de heer Bloemen: of het nu voor een belangrijke boodschap was of om een vlakje, altijd stond hij klaar voor iedereen. Een fraai mens ook in zijn benadering van hoog tot laag. Het had moeite gekost de heer Bloemen tot een officieel afscheid te bewegen, maar het was gelukt, tot grote voldoe ning van allen in ons bedrijf die met hem te maken hebben gehad en dat zijn er niet weinig. De keuze van een cadeau was moeilijk geweest, maar omdat de heer Bloemen een muziekliefhebber is, werden hem nu mooie grammofoonplaten overhandigd alsmede een bedrag in couvert waarvan hij een buitenlands reisje kan gaan ma ken. Ook mr. Benders was aanwezig en deze sprak de wens uit dat hij de heer Bloe men nog vaak zou ontmoeten. „Ik heb bij het jubileum van de heer Da Silva (de bedrijfsarts) destijds gezegd, dat hij het Rode Kruis overtrof in hulpvaardig- Mr. Egberts wenst de scheidende heer Bloemen het allerbeste. heid, toewijding en trouw en dat kan ook van jou gezegd worden." De heer Bloemen, die sterk geroerd was door zoveel blijken van waardering, bleef hierna nog enige tijd temidden van de collega's, die, na met een biertje op zijn welzijn geklonken te hebben, tenslotte de finitief afscheid namen. DANKBETUIGING Hierbij wil ik de directie en de collega's heel hartelijk danken voor de grote be langstelling die ik bij mijn afscheid op 31 december heb mogen ondervinden en voor de prachtige geschenken die ik heb ontvangen. B. Bloemen. De personeelsvereniging De Amstel te Heerlen heeft 7 december de kinderen van ons filiaal op het Zölderke onthaald op een Sinterklaasfeest: ze kregen limo nade, een speculaaspop en een zak snoep en elk kind werd door Sinterklaas toe gesproken. 's Avonds hadden de leden feest, hetgeen ook plaats vond op het „Zölderke", waar bij de Tirolers en The Klefferly Brothers voor de muzikale omlijsting zorgden. De 85 aanwezigen hebben zich kostelijk ver maakt, niet in het minst de Sint, die zo waar nog een goed figuur sloeg op de dansvloer. Er werd een verloting gehouden met als hoofdprijs een door de heer v. d. Kleter- steeg toegezegde reis van acht dagen naar Duitsland met gratis gebruik van een vierpersoons tent; dit werd gewonnen door de heer Lieven. Het grote succes van de beide feestelijke bijeenkomsten heeft de vereniging aange moedigd om met veel enthousiasme een gekostumeerde carnavalsavond te gaan organiseren.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 8