De fopkan - een oud grapje Bij zeer bijzondere gelegenheden kan het gebeuren dat men een functionaris van de Am- stel Brouwerij na een hoffelijke toespraak een merkwaardige kan van aardewerk ziet over handigen een zogenaamde fopkan van Makkums aardewerk. De fopkan dateert uit de zeventiende eeuw althans, er zijn geen oudere exemplaren bewaard gebleven. In die tijd hield men veel tafelgebruiken in ere, die erop gericht waren de gasten een poets te bakken. Er waren bijvoorbeeld wijnglazen, gegarneerd met bloemetjes. Zette men zo'n glas aan de mond dan stroomde de wijn over de kleding want enige van de bloemetjes bleken doorboord te zijn. Bekend is Hansje-in-de-kelder, een gecom pliceerd soort drinkgerei, dat op de brui loftsdag gevuld werd met wijn (het bloed van de bruidegom symboliserend) die door de bruid moest worden opgedronken. Hansje, een metalen kinderfiguurtje, dat op de kelk was gemonteerd, zakte onder het drinken in de kelk en het leek erop alsof hij met de wijn in de bruid verdween. (Overigens is de uitdrukking Hansje in de kelder een eufemisme dat de aanstaande moeder gebruikte als zij te kennen wilde geven dat zij in verwachting was.) Grollen als stoelen die in stukken vielen als men er op plaats nam, of waarvan de armleuningen naar elkaar toebogen en dus het opstaan beletten, kwamen eveneens voor. De fopkan hoort ook tot die categorie, zij het dan dat deze grap in principe wat delicater is dan de meeste andere. Im mers, ieder ziet onmiddellijk dat de vloei stof niet op een normale manier uit de kan gegoten of gedronken kan worden, aangezien de hals op duidelijke wijze is opengewerkt. Aan de rand, vlak onder het losse deksel, zitten drie doorboorde nopjes en deze spelen bij het ledigen een voorname rol. Wil men de vloeistof tot zich nemen, dan plaatse men eerst een vinger op elk der nopjes aan weerzijden van de rand. Men zette nu de mond aan het middelste nopje en zuige de vloeistof naar binnen. Hoe kan dit? De nopjes zitten op een holle rand die weer in verbinding staat met het boven stuk van het eveneens holle handvat, waarvan de onderkant met een gleuf ein digt in de kan. Men zuigt dus de vloeistof via het oor en de holle rand naar binnen, hetgeen natuurlijk alleen maar kan als twee van de drie nopjes worden dichtgehouden. De fopkan is versierd met een decor dat is aangepast aan ons bedrijf (de aaneen- gevoegde letters AB) en is een gewaar deerd sieraad van pottenbakkerskunst. (Slot van pag. 4) heugenis strekken dat nu deze brouwerij, die ook ver buiten de landsgrenzen haar afzetgebied heeft, naar Helmond komt, onze stad het „centrum van de Benelux" gaat worden." WAT ZEI DE KRANT? De heer Paul Kuypers, hoofdredacteur van de Helmondse Courant, schreef in hel nummer van Woensdag 30 oktober: „Pas na vele tientallen jaren zal men exacter kunnen vaststellen hoe belangrijk het be sluit is geweest, dat de raad van Hel mond maandagavond nam, toen hij goed vond, dat de gemeente grond verkocht aan de Amstel Brouwerij. Maar wij aar zelen nu al geen ogenblik met te zeggen, dat dit besluit een van de belangrijkste is, die de raad van Helmond, voor zover valt na te gaan, ooit heeft genomen." EEN BROUWHUIS IS ER AL In de omgeving van Helmond ligt een bewoond oord, dat Brouwhuis heet. 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 7