Jn het diagram komen links woorden van 9 letters en rechts woorden van 7 letters. De woorden van 7 letters zijn samengesteld uit de woorden van 9 letters, waarna men de twee overblijvende letters plaatst in het ongenummerde deel van het diagram onderaan. Doet men dit op de juiste wijze, dan leest men in dat deel een wens. Voorbeeld: zou de omschrijving luiden foltering - gade dan is de oplossing marteling - gemalin en zou men de twee overblijvende letters (t-r of r-t) in de eerste twee vakjes onderin het diagram moeten plaatsen. Wie wil meedingen naar het uitgeloofde tientje of een van drie abonnementen op het interessante tijdschrift Artis, zorge dat de oplossing uiterlijk tien dagen na de ontvangst van dit nummer in het bezit is van de redactie met duidelijke vermelding van naam, adres en afdeling en op de enveloppe linksboven: PUZZEL. 1 opnieuw bouwen - een zekere drank bereiden 2 vechten tegen - rijden op 3 overstromen - tegen de grond slaan 4 gelag - bedrijvigheid 5 stilstaan - op geen enkele plaats 6 goed klaargemaakt - teugel 7 sluikhandel bedrijven - zoogdier 8 aangrijpen - zich toeëigenen 9 redigeren - glimmend maken 10 smaden - schattig 11 afvaardigen - schuifbout 12 voettocht - grasvlakte 13 niets - geen mens 14 gezellig pratend - (slecht) viool spelen 15 tijdschrift - soort schaal 16 langer maken - verschaffen 17 aardewerk - hoorbaar drinken 18 zingenot opwekken - zeker 19 over tal van jaren lopend - piloot 20 erger maken - dolen Prijswinnaars van de vorige puzzel zijn mej. G. F. van der Meer (Poviet) die tien gulden ontving en de heren D. M. de Graaff (documentatie) en S. Wemer (bottelarij) die op het tijdschrift Artis geabonneerd werden. 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 26