Van brouwen en potten met drie oren Nu dit jaar met de bouw van de Amstel Brouwerij in Helmond is begonnen, zal het vijftig jaar geleden zijn, dat deze stad voor 't laatst een brouwerij op haar gebied had. De vroegste vermelding van brouwerijen in Helmond dateert van 1750/'51, toen er vier brouwerijen waren. Het grootste aan tal is, voor zover wij hebben kunnen na gaan, zeven geweest; dat was in de ja ren 1888 en 1889. Het waren heel kleine bedrijfjes, zoals alle brouwerijen vroeger: in totaal werkten er zestien volwassenen en twee kinderen. In het begin van deze eeuw werden de bedrijfjes kennelijk wat groter, want dan loopt het totaal aantal arbeiders van de vijf brouwerijen op van 21 tot 24. Ook de productie was gering. Zo lezen wij dat in 1869 de vier brouwe rijen tesamen 3.411,90 hl brouwden, in 1870 was dat iets gestegen: 3.871,38 hl. Er werd hoofdzakelijk voor plaatselijk gebruik geproduceerd, dus voor Helmond en omgeving. Pas in 1904 wordt melding gemaakt van stoom, want toen werd een der vijf brou werijen door stoom aangedreven, zoals het verslag van de Kamer van Koophan del opmerkt. In 1911 is er nog maar één brouwerij over, namelijk die van A. H. van Hoeck en deze bericht dat hij bij zijn afzet ern stige concurrentie ondervindt van het flessebier. In 1914 wordt deze laatste brouwerij opgeheven. BROUW- EN WASWATER Het water komt ook ter sprake in de boeken. Nü weten wij dat Helmond uit nemend water heeft, maar in vroeger tijd werd van dat bronwater voor het brou wen blijkbaar geen gebruik gemaakt. Dit leiden wij af uit een passage, die voor komt in een rekest dat in 1823 aan Ge deputeerde Staten werd gezonden. Men wilde blijkbaar verboden zien, dat de spinnerijen en weverijen hun ongeverfde en geverfde garens en hun stoffen in het water van rivieren en grachten wasten. De vier brouwers delen in dit rekest mede, dat zij geen nadeel ondervinden van het feit dat hun bronwater als was water wordt gebruikt. In het museum, dat is ondergebracht in het kasteel, dat ook als stadhuis dienst doet, treft men potten aan met drie oren. Het verhaal gaat dat keizer Karei in Hel mond eens een kan bier kreeg toegereikt. De kastelein hield de kan aan de beide oren vast en de keizer gelastte toen dat er potten gemaakt zouden worden met drie oren opdat hij er zelf ook een kon vastpakken. ,lk geef het op." Oudste brouwerij Molson Breweries Ltd., Montreal, is de oudste nog bestaande brouwerij in Canada. Reeds zes generaties lang beheert de fa milie Molson haar brouwerij, die in 1786 werd gesticht. De Jezuïeten brouwden het eerste bier in Canada en wel in hun klooster bij Sillery. De eerste publieke brouwerij werd in 1668 te Quebec geopend, maar ging in 1675 al failliet. ALUMINIUM „BLIKJES" In St. Louis heeft de grote Amerikaanse brouwerij Anheuser-Busch bier in een busje van aluminium op de markt ge bracht; dit deed ook de Theo. Hamm Brewing Company in de stad Rockford, Illinois. Beide brouwerijen beschouwen dit als een proefneming. Een van de voordelen is uiteraard: nog minder ge wicht. Oplossing van pagina 18. De punt komt achter het achtste woord.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 24