Hoe moet ik rijden WIE HEEFT VOORRANG Sffla&HE! ja B Hoe moet ik rijden als een verkeersplein of verkeersrotonde mijn weg kruist? Niet iedereen weet dat en daarom heeft het Verbond voor Veilig Verkeer dit eens goed uitgelegd. Als u een verkeersplein of -rotonde na dert wordt dit aangeduid door een blauw bord waarop drie gebogen pijlen staan afgebeeld (z.g. molenbord). Op het verkeersplein mag het snelver keer ander snelverkeer en trams zowel links als rechts voorbijrijden. Hierdoor wordt de ruimte van het plein zoveel mo gelijk benut en worden de uitmondingen van de zijwegen zo vrij mogelijk gehou den. Het verkeer dat links af wil dus het plein driekwart omrijden mag rijden zoals op de tekening is aangegeven. De bestuurder kiest dus de binnenste rij strook en blijft daar rijden tot hij het plein voor de helft heeft rondgereden. Dan gaat hij voorzichtig naar rechts niet snijden! en is dan bij de uitmon ding waar hij het plein wil verlaten uiterst rechts. Wil men rechtdoor dan houdt men niet helemaal de binnenste rijstrook, gaat naar rechts zodra een kwart van het plein ge- Op de tekening naderen een vrachtauto, een begrafenisstoet, een bromfietser en een tram gelijktijdig een kruispunt van gelijk waardige wegen. De tram moet in dit ge val voorrrang verlenen aan de begrafenis stoet, de vrachtauto moet de tram weer voor laten gaan, terwijl de bromfietser weer voorrang moet verlenen aan de vracht auto. passeerd is en men komt dan op de goe de plaats uit. Bestuurders die rechtsaf willen, blijven rechts rijden. Op verkeerspleinen mag het langzame verkeer (fietsers en bromfietsers) alleen maar links inhalen, dus niet rechts zoals het snelverkeer. Fietser of bromfietser Begrafenis stoet 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 22