Deie oude foto dateert van 1906. In dat jaar kwam de thans gepensioneerde heer Renes hij de brouwerij in dienst. De namen van de volgende collega's wist hij zich nog te herinnerenop de grond zitten v.l.n.r. Heymering (zeilmaker)onbekendop de stoelen v.l.n.r. Koolman (zeilmaker)Klein (schilder), Peith (schilder). Renus (timmer mansbaas), onbekend, Portesius (zeilmaker)Hille (koetsier, met hand in zij). Staand v.l.n.r.: onbekend, Duivenvoorde (handlanger), Penning (timmerman)H. Renes en Renes (timmerlieden)Bakker (schildersbaasonbekend. De foto is gemaakt door Peeters, schilder. Weet iemand hoe de overige namen zijn en zijn de vermelde namen juistDe redactie is zeer benieuwd dit te vernemen. Een spannende en een ontspannende avond De Amstel-bedrijfsverenigingen en clubs hebben op 15 november j.l. een klaver- jaswedstrijd gespeeld, waarbij de leiding in handen lag van de heer Struiksma. Om precies acht uur werd gestart voor de eerste ronde. Aangezien van iedere ver enging en club vier personen waren uit genodigd, deden er veertig personen mee, die allen in de juiste stemming waren en vast besloten hun onderdeel aan de top te brengen. Na de eerste ronde werd een kop koffie gedronken en bij het bespre ken van de kansen bleek al gauw dat het tussen de hulpdienst en de redders ging. Na de derde ronde bleken ze in eikaars buurt te zijn gsbleven. Er werd een Amstel biertje gedronken en toen be gon de vierde ronde, waarbij de redders tegen de hulpdienst aan tafel 1 in actie kwamen en al gauw bleek dat de hulp dienst genoeg verband had om de redders in de watten te leggen. De vissers lieten nog even van zich horen, maar zij had den het goede stekje niet. De klaverjas- club distanciëerde zich uiteindelijk was het hun spel en altijd de eerste zijn is ook niet leuk. Zij werden negende. Hul de aan hen. Zij kregen als prijs serpen tine in de vorm van toiletrollen In de zesde en laatste ronde bracht het duel tussen redders en hulpdienst de be slissing: dit laatste koppel eindigde als eerste, maar de redders sleepten door taaie volharding de wisselprijs uit het vuur. Aan hen de eer om volgend jaar deze wedstrijd te organiseren. De zaterdagavond daarop (een dag later) begon om acht uur de bijeenkomst, waar bij de prijzen werden uitgereikt. Na de eerste- en de wisselprijswinnaars kwamen de andere aan de beurt en zij ontvingen hun prijs na het stukprikken van een bal lon. Het waren gebakjes of spaarvarkens met inhoudtot closetrollen toe. Met een dansje, koffie en bier werd deze laatste van de twee prettige avonden be sloten. B. Hollander 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 19