Hieruit kwamen tien winnaars naar voren, die onder de gemeenschappelijke maaltijd bekend werden gemaakt. De volgende na men werden bekend gemaakt voor de demi finale: G. R. van Bueren tegen C. H. Kenter, G. P. M. A. H. de Bekker tegen L. K. G. Smit, H. Onrust tegen P. Kra- nenberg, G. W. M. van Gaaien tegen H. W. J. Bloem en J. Smit tegen J. van der Pol. De aankondiging van deze vijf partijen werd onderstreept met applaus, afkom stig van de 134 mensen die zich het diner goed lieten smaken. „Wij waren tijdens het eerste toernooi met ruim veer tig deelnemers", aldus de heer Kranen- berg in zijn tafelspeech, „nu zijn er tach tig en het gevolg is dat niet iedereen iedereen kent. Ikzelf moest informeren wie de heer Onrust, mijn tegenstander is, want ik ken hem niet. Nu is dat niet zo heel vreemd, wan de heer Onrust werkt in Hengelo. Ik zou daarom aan onze uitstekend werkende organisatie commissie willen adviseren het volgend jaar naamkaartjes uit te reiken, zoals dat de gewoonte is op congressen." De heer Kranenberg wekte ieder op alles te geven wat hij kan om, waar hij ook gesteld is in onze organisatie, zijn taak goed te verrichten. De demifinale leverde als winnaars op de heren Kenter, L. K. G. Smit, Kranen- berg, Bloem en J. Smit; als zesde man was toegevoegd (vanwege zijn goede ge middelde) de heer Van Bueren. FINALE Met grote concentratie speelden deze zes de finale en in spanning wachtte men af hoe de uitslag zou zijn. Deze luidde: derde prijs voor de heer Van Bueren, tweede prijs voor de heer Kranenberg en de eerste prijs voor de heer Bloem. Voor het eerst kon de heer Kranenberg zelf niet alle prijzen uitreiken: wel de eerste en de derde prijs, maar toen gaf hij het woord aan de heer Beekman, die „een prijs mocht overhandigen aan iemand die deze zelf had betaald". De eerste prijs een wisselprijs was een fraaie veelkleurige kristallen vaas, staand in een houten voet, waarop zil veren plaatjes met de vermelding van het toernooi en de naam van de winnaar, de heer Bloem, die hem nu kan plaatsen naast de eerste prijs die hij tijdens de viswedstrijd van het afgelopen jaar be haalde. De winnaars krijgen nog een Groninger koek, die, traditiegetrouw, door de Gro ningse collega's beschikbaar wordt ge steld. Een nieuwe zaal, in goede stemming en met uitstekend materiaal is het goed biljarten. 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 18