Amstels biljarters speelden 129 partijen „Het is een gezellige dag geweest." „Het is een geslaagde dag geweest." In allerlei bewoordingen hebben de deelnemers aan het Vierde Interfiliale Biljart- toernooi spontaan uitgesproken dat zij het best naar hun zin hebben gehad. Toch hebben de tachtig man werkelijk niet stilgezeten, want er zijn 129 partijen gespeeld en 9.466 caramboles gemaakt in 7.650 beurten. En dat de dag geslaagd en gezellig is geweest, is in feite aan hun eigen houding, stemming en gedrag te danken. Een organiserend comité kan doen wat het wil, als de deelnemers zelf er niet iets van mgken, helpt er geen lieve-moederen aan. Overigens waren de lieve moeders ook aanwezig. Sommigen brachten de moed en het geduld op om hun mannen de hele dag met hun bewonderende blikken te volgen; anderen trokken er een paar uur op uit en winkelden zich moe; weer ande ren kwamen laat in de middag en zij vul den met hun vrolijke kout al spoedig de ganse zaal. Daar had niemand bezwaar tegen; want als de biljartrust al te zeer in gevaar kwam, was een enkele opwek king tot kalmte reeds voldoende. Natuur lijk moest zo'n opmerking wel enkele malen herhaald worden, maar dat werd graag, zeer graag gedaan De deelnemers begonnen reeds voor half elf binnen te druppelen in de verbouwde en zeer verfraaide biljartzaal van het Park Hotel, waar vier grote biljarttafels staan en zes kleine In een bovenzaal bevinden zich nog vier tafels, zodat wij de beschik king hadden over tien speeltafels. Het ma teriaal was boven alle lof verheven en daaraan kan het dus niet gelegen hebben dat de heer Bust (Santing en Wouwenaar) in 90 beurten niet meer dan 14 caramboles maakte. Hij weet het nog niet maar hij krijgt de poedelprijs, een weefspoel met thermometer, ter beschikking gesteld door de biljartclub van ons filiaal Hengelo. 121 PARTIJEN Na het openingswoord van de heer Beek man, die voor de vierde maal met strakke hand dit toernooi zou leiden, begon men aan de 121 partijen van de voorronden. De winnaars: v.l.n.r. de heren Van Bueren, Bloem en Kranenherg. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 17