W-" henkulsen zout, zuur, zoet en bitter, die alle op een bepaalde plaats van de tong herkend wor den zout b.v. op de punt, bitter daarente gen op het achterste deel van de tong. Verder zijn er enige nuances tussen deze hoofdsmaken mogelijk tot ongeveer 30 Bij het proeven worden de smaakpapillen bijgestaan door het reukorgaan: een drank als cognac deelt zijn aroma mee aan de neus en door de reukgewaarwording genie ten we pas ten volle. De neus is een veel gevoeliger hulpmiddel dan de tongmen kan veel meer geuren onderscheiden dan smaken en die geuren worden zelfs in klei ne concentraties nog goed waargenomen. Het is dan ook niet verrassend te consta teren dat vele geblinddoekte mensen het verschil tussen b.v. sherry en jenever niet kunnen onderscheiden alleen door deze dranken te proeven. De smaak kan door oefening worden ont wikkeld en de proever in spe kan dat doen door smaken te proeven die hem bij name bekend zijn. Hij leert zodoende een assor timent smaken onderscheiden, wat hem in staat stelt een lijst van smaaknamen op te maken. Maar zo'n smakenterminologie is een moeilijke zaak omdat de mensen op verschillende manieren proeven en een smaak op verschillende ogenblikken ontdek ken, met andere woorden de een proeft een smaak eerder dan de ander. MENS ONONTBEERLIJK Aangezien proeven een zaak is van enkele ziptuigen kan de menselijke proever niet ge mist worden en we zijn nog ver af van de tijd dat het laboratorium zijn taak geheel zal kunnen overnemen. Hoewel men doet onderzoekingen met een apparaat, een z.g. gaschromatograaf, die het mengsel van aromastoffen ontleedt en deze op een stuk papier weergeeft in de vorm van een aantal pieken. Eén piek duidt dan op alkohol, andere op de stoffen uit de hop, weer andere op stoffen afkomstig van de vergisting enz. Maar voor zover het zich laat aanzien zal dit apparaat als proe ver de mens voorlopig niet evenaren. Ook de mens als proever heeft zijn be perkingen hij kan niet uitmaken of het publiek een bepaalde biersoort zal gaan pre fereren. Hij moet alleen uitmaken welke verschillen er zijn tussen de biersoorten en verder of die verschillen in het voordeel dan wel in het nadeel van die biersoort zijn. Met andere woordeneen verschillenonder- zoek en een kwaliteitsonderzoek. De voor keur van de klant is heel wat moeilijker te peilen en dit kan alleen gebeuren door marktonderzoek en door grote groepen van Op de reclameplaat die de aandacht vraagt voor de Nederlandse speelfilm, De Ver geten Medeminnaar, staat de hoofdrolspeler Henk van Ulsen afgebeeld, die met zijn hand zijn kraag dicht houdt. In Café Reyn- ders op het Leidseplein, waar deze plaat ophing, had men al spoedig gezien dat dit gebaar als het ware riep om een bierviltje en dat werd er dan ook spoedig tegenaan geplakt. Varia Photo Press maakte er een foto van, die wij hierbij reproduceren. Het Amstel bier speelt noch in deze film, noch elders ooit de rol van een vergeten mede minnaar, zoals onze lezers wel bekend zal zijn. proefpersonen te verzoeken hun oordeel uit te spreken. Kunnen bierproevers het proeven ooit la ten? Sommigen niet, die beginnen heel an ders aan een glas bier dan de normale drin- eerder dan een ander. Mensen die „smaak- ker. De meesten evenwel zijn het proeven gauw vergeten als zij thuis of in een café in een schuimkraag happen. En dat is maar gelukkig ook, want bier moet gedronken worden DANKBETUIGING Hierbij wil ik allen hartelijk dankzeggen die op welke wijze dan ook hun belang stelling hebben getoond gedurende mijn ziekte die twee jaar heeft geduurd. B. Engel, schilder. 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 16