I PREMIUM AMSTEL MALTA AMSTEL MALTA EXTRA Bier proeven is niet ieders werk Bier wordt gedronken met jerme slokken. Een bierdrinker doet niet lang over zijn glas en daarin verschilt hij met iemand die cognac of sherry drinkt dat verschil vindt zijn oorzaak in de aard van de drank. Een glas sherry of cognac wordt met kleine teugjes gesavoureerd, genotenDaarbij doet niet alleen de mond dienstmaar ook de neus, die te gast gaat bij het aroma. Wij zouden dus kunnen zeggen dat er tussen het drinken van bier en het drinken van cognac en sherry een onderscheid is als tussen drinken en proeven. Dat wil niet zeggen dat geur en smaak bij bier onbelangrijk zouden zijn bier moet wel degelijk een uitgesproken smaak hebben. Maar doordat bier met flinke teugen wordt gedronken is het moeilijk ofn mensen te vinden die bier kunnen proeven; wijnproevers zijn er daarente gen veel meer. Op gezette tijden wordt in ons bedrijf een uurtje gewijd aan het bier proeven. Hierbij komt men tot de beste resultaten wanneer een kwartier daarvoor niet meer wordt gerookt en tijdens het proeven geen scherpe gekruide hapjes worden gegeten. Dit proeven beperkt zich niet tot het Ne derlandse Amstel bier, maar men contro leert en vergelijkt ook de smaak van het Amstel bier dat in Jordanië, in Beiroet, in Willemstad, in Paramaribo en in San Juan wordt gebrouwen. De bierproevers weten niet wat zij krij gen voorgezet, want de schenker is voor hen onzichtbaar. Daarna zegt deze bij voorbeeld: ,,Ik heb in twee glazen Am stel Gold uit Suriname geschonken en in het derde Amsterdams Amstel Gold." Aan de proevers is nu de taak te ontdek ken in welke glazen welk bier zit en zijn smaakbevindingen te noteren op een lijst, die aanduidingen bevat zoals volmondig, leeg, aromatisch, zacht, zoet, sterk, nor maal of weinig hoparoma. Dit proeven vereist natuurlijk een ervaren tong, concentratie en smaakgeheugen: de proever moet bij het derde glas nog we ten hoe het eerste en het tweede smaak ten. OOK MET DE NEUS Zowel proeven als drinken hebben te ma ken met het contact dat het bier maakt met de smaakpapillen van de tong. De indruk ken die hierdoor ontstaan worden doorge geven naar de hersenen, die ons de smaak bewust doen worden we herkennen de smaak. De smaakpapillen zijn evenwel slechts gevoelig voor vier hoofdsmaken: COMPANIA CERVECERA DE PUERTO RICO INC., COMPANIA CERVECBRA BE PUERTO RICO INC., ±5% ALCOHOL VOL. NET CONTENTS II EL. OZ. Op 20 december 1963 kwam in Puerto Rico het eerste, plaatselijk gebrouwen Amstel bier op de markt. Pils Premiumen Malta (alcoholvrij) waarvan hierboven de iets NON ALCOHOLIC. NET CONTENTS II FL. OZ. verkleinde eiketten zijn afgebeeld. Het Pre mium bier heeft een etiket met witte ach tergrond, het Malta heeft een groene ach tergrond. 21 februari wordt de brouwerij officieel geopend. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 15