Zwieren aan de ringen in de gymnastiekzaal. en personeel), dat het bedrijfsleven niet alleen belangstelling heeft voor de ken nis, maar ook voor het karakter van aan staande medewerkers. En dat is nu pre cies wat een goede school probeert aan te kweken. Daarom ook is een contact tussen Amstel Brouwerij en Hervormd Lyceum zinvol. Het is voor de nog schoolgaande jongelui goed, enig inzicht te krijgen in de be roepsmogelijkheden van een modern grootbedrijf; het is voor leraren en lera ressen, voorzover ze weinig of geen con tact hebben met mensen uit handel en in dustrie, goed iets te horen over de wen sen die het bedrijfsleven heeft ten opzich te van het onderwijs, het is evenzeer goed voor industriëlen en zakenlieden te ver nemen, dat het middelbaar onderwijs nooit beroepsonderwijs kan zijn, maar een brede basis dient te geven, waarop de jon- gemensen in uiteenlopende richtingen een carrière kunnen opbouwen. De waarde en de inhoud van elk studievak kunnen daar bij natuurlijk in het geding worden ge bracht, evenals de efficiency in de onder wijsmethodiek. Contact is echter nodig voor een wederzijds begrijpen en waar deren, en daarom: Proficiat Amstel Brouwerij en Hervormd Lyceum Dat het u beide wel ga Postzegels plakken U kent toch het verhaal van de man, die tien postzegels van vier cent haalt op het postkantoor en aan de ambtenaar vraagt het prijsje er aj te halen omdat het een ca deautje is? Welnu, daarover willen wij het niet heb ben, wel over postzegels. De heer Smijers van onze afdeling Export heeft een indruk wekkend aantal relaties, die hij allemaal een Kerstkaart wil sturen. Tot de voorbereiden de werkzaamheden hoort een gang naar het postkantoor, waar hij vele postzegels koopt. Thuisgekomen legt hij ze op tafel en gaat de deur weer uit om nog iets anders te doen. Bij zijn terugkeer mist hij de post zegels en moet constateren dat zijn zoontje heel zijn fietsje met de zegels heeft beplakt. Het is niet bekend of de jongen het plan had de fiets te exporteren en het is even min bekend of het moeite kost niet te la chen tot de knaap op bed ligt. Toen dat eenmaal zo ver was, hebben zijn vrouw en hij hard gelachen om het voorval. Toch vraag je je af of je zoiets kunt declareren bij de W.A.-verzekering. Of moet je zo'n fiets in het bad leggen en de zegels er zoet afweken? 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 13