deren het besef krijgen dat kwaad kwaad is, waarvoor men persoonlijke verantwoorde lijkheid draagt en dat naastenliefde het na tuurlijke uitvloeisel behoort te zijn van godsgeloof, waartoe men met veel vallen en opstaan kan komen, dan is een basis gelegd voor een karaktervorming, die voor hen als individu, maar ook voor de maat schappij als zodanig van grote waarde is. De Amstel Brouwerij daarentegen is geen kulturele instelling met geestelijke ach tergrond, maar een industriële onderne ming. Ook in de nuchtere zakenwereld echter, waar het economisch belang de erezetel inneemt, wordt hoe langer hoe meer ingezien, dat de combinatie van ken nis én karakter van eminent belang zijn in de intermenselijke sfeer. Er mogen „handige jongens" in het zakenleven zijn die het materieel bezien, en zolang ze niet tegen de lamp lopen ver schop pen, maar in het moderne grote bedrijf hangt tegenwoordig zoveel af van een goede teamgeest welke weer samenhangt met de integriteit en het karakter van staf De stijlvolle aula. In het scheikundelokaal. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 12