R8H Bezoek uit Nieuw-Guinea ETEN en DRINKEN in het Engeland van Elizabeth I (16de eeuw) Maar eten was bij de onderdanen van Elizabeth geen primitieve gulzige hande ling. Het was een kunst gewordenmet zijn eigen formele regels en disciplineen zoals de meeste kunst uit die tijd had het een sterke hang naar het fantastische. In de hogere regionen der maatschappij, waar het natuurlijk zijn rijkste en meest ver fijnde manifestatie bereikte, bezat het zelfs een zweem van ritueel en een tikje van de beheersing, welke kenmerkend is voor de grootste kunstuitingen Rond de tafel bewogen zich op een ingewikkelde doch ordelijke manier de •dienaren, die zilveren schalen de gast heer was baron, bisschop of nog hoger presenteerden aan elke gast, terwijl de volgorde werd bepaald door ieders rang en stand, kiel grovere voedsel kwam eerst, daarna het fijnere, zodat men de smaak van de gast kon vaststellen. Zijn voorkeur viel bijna altijd op de meer zeldzame en exotische schotels van elke categorie. In de tussentijd liep een andere groep diena ren heen en weer en verdeelde het vloei bare deel van de maaltijd uit kan en pot in kroes en kelk. Indien iemand wijn wenste, dan was er rode en witte, zoete en zware de zwaar te was een maatstaf van zijn fijnheid. Vele van de zesenvijftig soorten Franse wijn waren er, evenals enkeke van de dertig Italiaanse, Spaanse, Griekse of Canarische en mogelijk zelfs een of twee soorten van de verdwijnende vaderlandse wijn. Wenste iemand bier, dan was er het fijne huis brouwsel, dat men slechts aantrof in de huizen van de adel, waar het werd bereid en bewaard gedurende een jaar of in zeld zame gevallen zelfs twee jaar In de middelklasse was er bijna geen veelsoortigheid meer, vooral niet aan inge voerde lekkernijen, ofschoon er wel over vloed bleef. Sober en krap was het voedsel der armen Zij lesten hun dorst, behalve met 't gebruikelijke bier 'ieder wilde het zo oud hebben als mogelijk was, mits niet zuur' (bier gebrouwen in maart van in de winter gemoute gerst werd oud geacht en daarom goed) uit plaatselijke dranken zoals de cider van appels en de peredrank in Kent, Sussex en Worcester... Uit: Elizabeth and Leicester door Milton Waldman. Drie heren, die veel met Amstel Bier in Nederlands-Nieuu-Guinea te maken hehhen, brachten kort geleden een bezoek aan de brouwerij. In de kelder werd deze foto gemaakt, waarop v.l.n.r. staan afgebeeld de heren H. van Gelder, directeur van de firma A. van der Valk, importeur van ons bier, Oei Teng Siong, distributeur in Hollandia, Houtzager, afdeling Export, Go Nie Tjioe, distributeur te Merauke en Peters, afdeling Export.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1961 | | pagina 9