Veertigjarig jubileum van de heer J. M. H. Gremers Burgemeester Prick speldt de heer Cremers de zilveren medaille op de horst. Verder staan op deze foto mevrouw Cremers met achter haar de heer Van Rhenen, de heer Duysens naast de jubilaris) en inspecteur Jacobs. Op het gemeentehuis van Schaesberg heeft burgemeester E. M. J. Prick zaterdag 22 juli j.l. de zilveren medaille, verbonden aan de orde van Oranje Nassau, uitgereikt aan de heer J. M. H. Cremers, chef van de debiteurenadministratie van ons filiaal Heerlen. Deze Koninklijke onderscheiding viel de heer Cremers ten deel naar aanleiding van het feit, dat hij veertig jaar lang aldaar werkzaam is geweest. De plechtigheid werd bijgewoond door mevrouw Cremers en de heren P. J. G. Duysens, directeur van het filiaal, Chr. N. A. van Rhenen, procuratiehouder en J. A. Th. Jacobs, inspecteur, alsmede door de Schaesbergse wethouders. Tevoren was de heer Cremers in de intieme ontvangstruimte van het filiaal gehuldigd, waarbij de heer Duysens de grote accuratesse en plichts betrachting van de jubilaris had geroemd; deze was als loopjongen begonnen bij de toenmalige stoombrouwerij Gambrinus te Heerlen. Toen de Amstel Brouwerij dit bedrijf overnam deed de jongen Cremers onder leiding van de directeur en met nog twee jongemannen alle kantoorwerk. Als een der oudste collega's van de jubilaris sprak ook de heer Van Rhenen, die, even als de heer Duysens een feestelijke envelop met inhoud overhandigde. Ook de heer A. Duysens, oud-directeur van het filiaal, voerde het woord en hij herinnerde aan de groei van het bedrijf te Heerlen, dat zeer veel van zijn bloei aan de heer Cremers te danken heeft. Tijdens de receptie ontving de jubilaris o.a. een bierpul van twee-en-een-halve liter in houd, want behalve de biljartsport heeft hij als hobby het verzamelen van stenen bierpotten. GEBRUIK HET JUISTE PAPIER U spaart tijd als u voor het briefverkeer met collega's (dus ook tussen filialen en tussen hoofdkantoor en filialen) het spe ciaal daarvoor ontworpen Intern Memo randum gebruikt. Geen Mijne heren, geen hoogachtend. Gebruik het (dure) papier met briefhoofd alleen voor klanten en andere relaties. 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1961 | | pagina 8