9 D. JHoogendonk IN MEMORIAM Op vrijdagochtend 14 juli j.l. kwam onze inspecteur, de heer D. J. Hoogendonk, op weg naar kantoor geheel buiten zijn schuld frontaal in botsing met een slippende te genligger. In de vroege ochtend van zater dag 15 juli is hij aan de bekomen verwon dingen overleden. Hij was pas 44 jaar. Bijna een dag lang hebben zij, die hem na stonden, in hoop en vrees geleefd. Indien de menselijke kennis of inspanning hem hadden kunnen behouden, dan ware dit geschied. Ook voor ons in de Amstel- gemeenschap betekent zijn heengaan een diep betreurd verlies. De heer Hoogendonk kwam op 1 juli 1946 in dienst van de Amstel Brouwerij, waar hij gedurende ruim tien jaar functies be kleedde op de commerciële afdeling van het hoofdkantoor. Teen hij op 1 januari 1957 werd benoemd tct inspecteur van een belangrijk rayon in de horeca-sector beschikte hij reeds over een schat van administratieve ervaring. Weldra zou blijken dat hij ook andere eigenschappen, vereist voor dit werk in de buitendienst, bezat en in ruime mate tot ontwikkeling bracht. Hij heeft in deze functie dan ook met duidelijk succes ge- werkt. De wijze waarop hij de relaties te-v gemoet trad. de grondigheid en toewijding waarmede hij zijn zaken behandelde, maak ten dat hij het volle vertrouwen van zijn klanten verwierf. Groot was dan ook de verslagenheid in zijn rayon onder agenten en horeca-afnemers bij het vernemen van het droeve bericht en zeer velen van hen zijn op de begraaf plaats afscheid komen nemen. Allen, die op de brouwerij met hem heb ben samengewerkt, zullen een diep gemis voelen; zowel persoonlijk als zakelijk. De rustige betrouwbaarheid van zijn persoon, gesierd met een prettig gevoel voor humor, zal ons steeds in herinnering blijven. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en familieleden, die wij de kracht toe wensen om deze zware slag te kunnen de herinnering aan zijn welbesteed leven en door een sterk geloof. J. van der Doll (Slot van fiag. ritskade en de Linnaeusstraat. Sahara heet de tentoonstelling en zodra men binnen komt wordt de illusie van een woestijn gewekt vanwege het zend. dat men voor deze gelegenheid op de vloer heeft ge strooid. Van alles is er te zien: een complete tent met toebehoren, kleding en s'hceisel van de woestijnbewoners, hun gebruiksvoor werpen en sieraden, speelgoed en wat niet al. Het toegangsgeld is een centenkv/estie en als het weer niet al te uitbundig mooi is, kan men er een interessant halfuurtje door brengen tijdens de lunchpauze. Als u er heengaat, let dan eens op num mer 374. I! ziet in een vitrine een speel goedautootje, gemaakt van ontprikkeld prikkeldraad en met conservenblikjes bij wijze van wielen. Een van die blikjes is een Ainstcl bierblikje. Dr. Jager Gerlings, de hoofdconservator, op studiereis in Afri ka, ontdekte het in een oase in Zuid-Lybie. Hij bood er een paar piaster voor en kon het zo meenemen. Eén? Hij kon er wel tien krijgen, want er ontstond een hausse in speelgoedautootjes, iedere jongen wilde graag een paar piaster hebben. Toen bleek, dat hij er aan één genoeg had, lieten ze hem staan en renden tret hun vehikels in grote vaart door de oase. Gek mooi. zeggen ze in het museum van zulke tentoongestelde voorwerpen. Ga eens kijker, het is ook voor de kinderen leuk en is het niet gek-mooi, dat de Sahara (bij ons vandaan gerekend) om de hoek ligt? de W.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1961 | | pagina 6