Naar de Sahara - om de hoek Er liep eens een man, gekleed in badbroekje, door de Sahara zo luidt althans een weinig geloofwaardig verhaal). Toen hij iemand ontmoette vroeg deze hem wat hij van plan was. ,,lk ga zwemmen"zei de bijna-ontklede. „Waar?" wilde de ander weten. ,,ln zee natuurlijk"was het antwoord. „Maar de zee is hier zeshonderd kilometer vandaan"zei de vreemdeling. De badgast in spe knikte toen begrijpend„Ik dacht ook al, wat is het strand hier breed". Het is een wijdverbreide mening, dat de Sahara een zandwoestijn is, maar dit groot ste aaneengesloten woestijngebied ter we reld, met een oppervlakte gelijk aan die van Europa, bestaat voor slechts eenzesde uit zandvlakte. Toch nog wel veel, maar lang niet zoveel als de mensen denken. De Sahara is evenmin één grote vlakte. Er zijn bergen van ruim drieduizend meter ihoogte, er zijn bekkens, die beneden zee niveau liggen, er zijn grintvlakten en rots- vlakten en ookzandvlakten. Het fijne Szharazand is evenwel niet onvruchtbaar, daarvan zijn de oasen, waar dadelpalmen en andere gewassen groeien het bewijs. Een kenmerk van de Sahara en van elke woestijn is droogte; het regent er spora disch en als er regen valt heeft die veelal het karakter van een wolkbreuk. Verras send snel dringt het water in de grond of verdampt Het in de grond verdwijnende water komt via putten naar de oppervlak te en bij die putten zijn de oasen ontstaan waar dadelpalmen, citrusvruchten en diver se voedingsgewassen, zoals gierstsoorten worden gekweekt. Dieren zijn er midden in de Sahara bijna nietde leeuw is er vrijwel uitgeroeid en antilopen en struisvogels komen alleen in de randgebieden voor. De jakhals, enkele vossesoorten, de woestijnmuizen, om er en kele te noemen zijn dieren die betrekkelijk algemeen voorkomen. En dan natuurlijk de kameel met één bult, die dus dromedaris heet, maar deze komt alleen voor in gezel schap van de mens. De mens is in niet zo groten getale vertegenwoordigd, al zijn er meer dan men denkt: ongeveer twee mil joen. Bevolkingsdichtheid is een woord, dat hier slecht op zijn plaats iséén inwoner op de vijf km2, d.w.z. dat er in een ge bied zo groot als Nederland gemiddeld ruim 6.000 mensen wonen. Hoe boeiend de catalogus (waaruit we deze gegevens ontlenen) ook is, boeiender is de tentoon stelling waarop deze betrekking heeft en die te zien is in het Koninklijk Instituut voor de Tropen op de hoek van de Mau- tiet speelgoedautootje uit de batiara, dat te zien is op de tentoonstelling in het 1 ropen- instituut. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1961 | | pagina 5