digd voor Louise Ulrica door haar hof juwelier Anders Almgren te Stockholm, volgens een ontwerp van Jean E. Rehn (kopergravure eveneens op deze tentoon stelling). Later werd deze kroon eveneens gedragen door Sophia Magdalena, gemalin van Gustaaf III, bij de kroning in 1772. De kroon is onveranderd gebleven sedert de voltooiing. Als voorbeeld heeft de ko- ninginnekroon gediend die in 1725 voor Maria Leszcinska, de gemalin van Lode- wijk XV, door de hofjuwelier Rondé de Jonge in Parijs werd vervaardigd. De kroon is bezet met 695 diamanten, groten deels afkomstig van een oudere Zweedse koninginnekroon Prof. dr. Carl Nordenfalk, directeur van het Nationaal Museum te Stockholm, droeg „Zwedens kostbaarste kroonjuweel" ge woon in de hand, toen hij op Schiphol uit de Caravelle Hall Viking van de SAS stapte. Dat wil zeggen, in een houten kist- De zilveren doopvont; nog steeds in gebruik bij de doop van Zweedse koningskinderen. 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1961 | | pagina 23