Prof. dr. Carl Nordenfalk, de directeur van het Nationaal Museum te Stockholm, met de kostbare Zweedse kroon, die koningin Lovisa Ulrica (op het schilderij) droeg tijdens haar kroning in 1751. zaal staat tegen de ene wand het stand beeld van Gustaaf 111, door Sergei ge maakt naar het voorbeeld van de Apollo van het Belvedère, als een voortdurende herinnering aan de vorstelijke beschermer van „geest en smaak", van wie de beeld houwer Sergei in een Bacchisch ogenblik in zijn kernachtig Zweeds zelfs zei„De duivel mag me halen, als Gustaaf III niet een straal van het eeuwige licht was". Op mij persoonlijk heeft de meeste indruk gemaakt de Koninginnekroon van zilver, aan de binnenzijde verguld, met diamanten bezet; voor de kroning in 1751 vervaar- 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1961 | | pagina 22