Spraakverwarring We betalen allemaal voor onszelf'. Een enthousiaste Franse jongeling dringt na afloop van de balletvoorstelling de kleedkamer van de Amerikaanse ballerina binnen, valt op zijn knieën en roept smachtend: „Je t'adore!" Hierop antwoordt de aangebedene lakoniek: „Shut the door yourself. Talen geven vaak aanleiding tot verwarring en misverstand; soms ook tot onbehagen. Dit was het geval met het meisje, dat nooit meer naar Engeland wilde, mits ze een andere naam mocht voeren; ze heette namelijk Punt. Iedere Engelsman zei dus „Miss Punt". Verwarring ontstond eens, toen iemand een gedicht voor zich kreeg en niet verdacht was op een vreemde taal. De begin woorden luidden: „Verflucht! Verflucht!" Toen hij deze woorden op Nederlandse wijze had uitgesproken en de tweede regel ging lezen, merkte hij, dat het Duits was... Wij passeerden eens met een Canadees het Badhuis in Amstelveen, waarop deze ver baasd vroeg waarom dit huis zo „bad" was. In zijn kosthuis vermaakte hij zich altijd over zijn hospita, die hem „bastard" suiker bij het ontbijt gaf. In de wachtkamer op Schiphol kwam eens een Belg met een bedrukt gezicht op een employé af en zei op dwingende toon, „Meneer, de cour, alstublieft". De em ployé, in de veronderstelling, dat de pas sagier een kennis was kwijtgeraakt in de drukte, draaide zich om, ging op zijn tenen staan en riep luidkeels„Meneer De Koer, meneer De Koer!" Onlangs zaten wij te praten met een Duit ser, die in Amsterdam werkt. Hij was hier nog niet lang genoeg om Nederlands te kunnen spreken, maar hij verstond het wel. Wij spraken af, dat wij ons ieder van onze eigen taal zouden bedienen, een systeem dat vele buitenlanders hier te lande op prijs stellen, aangezien ze zodoende snel ler Nederlands leren. Bij het binnenkomen van een gezamenlijke kennis gaat het ge sprek even over op hem. Op onze op merking: „Weet u, dat hij een 'deux chevaux' heeft?" reageert de Duitser heel merkwaardig. Hij kijkt bedenkelijk, schudt tenslotte het hoofd en zegt„Nee, dat ge loof ik niet, dat had ik moeten merken, want ik ben vaak bij hem thuis geweest". Wij vertelden hem, dat wij er eens mee thuisgebracht waren, waarop hij niet meer wist hoe hij het had. Toen ging ons een licht op en begrepen wij, dat hij had ver staan: Hij heeft een Duitse vrouw... 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1961 | | pagina 20