De schoort leen rookt Vrijdag 14 juli heeft onze nieuwe ketel proefgestookt en de rook heeft voor het eerst in dikke wolken een uitweg gezocht door de zestig-meter lange schoorsteen. Reeds eerder was er rook uitgekomen, maar deze werd veroorzaakt door een vuur dat slechts het droogstoken van de ketel tot doel had. De nieuwe ketel, die de oude niet alleen vervangt maar ook verre overtreft in ca paciteit, zorgt voor alle warmte en energie in het hele bedrijf. Een griezelige gedachte misschien, maar wij moeten wel bedenken, dat er nog reserveketels zijn. Bovendien zijn er vele en uitgebreide beveiligingen, die de kleinste afwijking onmiddellijk aan wijzen en direct automatisch ingrijpen. Zou bijvoorbeeld een voedingspomp uitvallen, waardoor de ketel geen water meer krijgt, dan is er bij maximale belasting in 25 se conden een nieuwe pomp ingeschakeld. Eén man bedient de reusachtige ketel. De branders in de vuurhaard worden door een fotoëlektrische cel beveiligd. De druk en de capaciteit van de ketel worden automa- De eerste rook tisch geregeld, terwijl tevens automatisch de hoeveelheid te verbranden olie, de hoe veelheid verbrandingslucht, de trek van de schoorsteen worden geregeld. De stoker heeft dus in de eerste plaats een contro lerende functie en houdt het gebeuren in de ketel d.m.v. registrerende en aanwijzen de meters in de gaten. In geval er iets mis gaat, moet hij te allen tijde kunnen ingrij pen. stof wordt gebruikt. Maximaal gaat er 2,6 ton stookolie per uur door, maar dan levert de ketel ook een stoomdruk van 50 atm. en 35.000 kg stoom per uur van 440 C. Een enorme hitte ontwikkelt zich, die kan oplopen tot 1.500 gr C., terwijl de rook in de schoorsteen een temperatuur heeft van 200 gr. C. De branders moeten na tuurlijk veel lucht aangevoerd krijgen, na melijk 37.000 m3 per uur, waarvoor ven tilatoren zorgen. De installatie is continu dag en nacht in bedrijf, want al wordt er niet gewerkt, de koelcompressoren die onze kelders op de gewenste temperatuur houden, moeten blij ven draaien en licht moet er ook zijn. GESCHENK VOOR DE PRINS Ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaar dag ontving Z.K.H. de Prins der Neder landen van de Fondation Européenne de la Culture een zilveren bierbokaal met een album, waarin de vijftig gouverneurs van de stichting, afkomstig uit achttien Euro pese landen hun handtekening hadden ge zet. Op 5 juli werden bokaal en album ten pa- leize overhandigd aan Z.K.H., die toen te vens kennis nam van het oude, anonieme versje, dat als motto in het album voor komt en dat aldus luidt: Ale is stout and good Whether in bottle it be or wood: 'Tis good at morning, 'tis good at night Ye should drink while the liquor's bubbling bright; 'Tis good for man, for woman, and child, Being neither too strong nor yet too mild. De Fondation Européenne de la Culture, waarvan de Prins voorzitter is, verleent steun aan kulturele instellingen, welke niet nationaal, maar Europees gericht zijn. De vertaling van het versje luidt: "Bier is krachtig en goed, of het nu in een fles zit of in hout: 't is 's morgens goed. 't is 's avonds goed Ge moet het drin ken als het helder bruist; 't is goed voor de man, de vrouw en het kind. want het is niet te sterk noch te zacht. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1961 | | pagina 19