Veertig jaar agent De heer P. Zaaijer te Middelharnis jubileerde Op donderdag 13 juli herdacht de heer P. Zaaijer, dat veertig jaar geleden het agent schap, dat nu zijn naam draagt, ontstond. De heer Van Gent, de stiefvader van de huidige eigenaar had een café, waarin even wel geen Amstel bier werd getapt. Toen op zekere dag zijn zwager, die op het hoofd kantoor van de Amstel Brouwerij werkte, op visite was, bewerkte hij de heer Van Gent en wist hem over te halen eens een paar fusten Amstel te proberen. Het pu bliek reageerde gunstig en men ging ertoe over ook anderen Amstel bier te verkopen. Hiervoor was weliswaar veel spraakwater nodig, maar het lukte en de zaken breid den zich steeds uit. De heer Van Gent, die later door zoon Piet Zaaijer werd bij gestaan in het bedrijf, heeft tenslotte het agentschap aan hem overgedaan en toen deze in 1941 huwde kreeg hij aan zijn vrouw een grote steun en beiden brachten de firma verder tot ontwikkeling. Op 13 juli j.l. is de heer Kranenberg het echtpaar gaan feliciteren in gezelschap van heer Cnossen; als geschenk werd een elek trische koelkast aangeboden, een hartewens van mevr. Zaaijer. Laten wij hopen, dat het echtpaar Zaaijer nog lang zijn krachten zal kunnen geven aan dit bloeiende agentschap. WINNENDE DAMES De dames Schaaper en Cramer zijn er dins dag 10 juli in geslaagd de eerste prijs da- mes-double in de C-klasse te winnen als afsluiting van het toernooi, georganiseerd v door het tennispark Amstelzicht. Mevrouw Schaaper (Publiciteit) en mej. Cramer (Statistiek) die lid zijn van onze tennis vereniging, willen wij op deze plaats van harte gelukwensen met dit mooie succes. V.l.n.r. mevrouw Zaaijer en de heren Kranenberg, Zaaijer en Cnossen bij de koelkast.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1961 | | pagina 14