HmhH Gaat uw gang, heren -V- - - T.:- TNeze woorden zullen eind oktober weer •^velen malen worden uitgesproken door Amstelarbiters, want de voor bereidingen van het TWEEDE INTERFILIALE BILJART- TOERNOOI VAN DE AMSTEL BROUWERIJ zijn begonnen. Iedere collega, of hij nu werkt in Amster dam, bij een filiaal of een drankenhandel, die kan biljarten (of het althans graag doet) wordt uitgenodigd deel te nemen en het onderstaande inschrijfformulier inge vuld aan baas, chef of filiaaldirectie te overhandigen, aan wie tevens de gulden in schrijfgeld moet worden voldaan. U heeft niet anders nodig dan een goed humeur en een sportieve geest; dan zal de biljartdag zeker weer slagen. Wat wij u nu reeds kunnen vertellen: Datum: zaterdag 28 oktober 1961; aan vang 11 uur. Plaats: De prachtige biljartzaal (twaalf ta fels) van Café-Restaurant De Kroon op het Rembrandtsplein te Amsterdam. Vervoer: Collega's uit Amsterdam en om geving op eigen gelegenheid; collega's van de filialen en uit de drankenhandel per trein of bus(je) voor rekening van de Amstel Brouwerij. Verzorgingkoffie en een biertje, 's avonds gezamenlijk diner. Supporters: Dames (echtgenoten, verloof den) en heren die de verrichtingen van de spelers willen gadeslaan en door hun aan wezigheid het moreel willen versterken, zijn welkom. Voor zover er plaats is in de gehuurde bussen kunnen dezen meereizen, indien niet, dan dienen zij op eigen kosten te komen. Alleen de echtgenote of de ver loofde van een speler gratis aan het diner aanzitten. SpelregelsZodra de organisatoren weten hoeveel spelers zullen meedoen, zal het aan tal poules van vier spelers of meer kunnen worden berekendieder speelt een partij van een nader te bepalen aantal beurten, waarbij vooraf zal worden vastgesteld hoe veel caramboles hij zal moeten maken om de partij te winnen. De bepaling van het aantal caramboles geschiedt aan de hand van hetgeen de deelnemers vorig jaar heb ben gepresteerd, vermeerderd met tien ca ramboles bij wijze van handicap. Mocht het gemiddelde van vorig jaar veel hoger zijn geworden, dan gelieven zij hun nieuwe ge middelde op het formulier te vermelden. Degenen die dit jaar voor het eerst mee doen dienen hun gemiddelde naar eer en geweten op te geven. Iedere speler moet op zijn beurt ook tellen en schrijven voor de andere spelers van zijn poule. Wij hopen, dat velen aan onze oproep ge hoor zullen geven en dat alle filialen een afvaardiging sturen, zodat we met recht van een INTERFILIAAL TOERNOOI kun nen spreken. Vul dus NU het formulier in, zodat de organisatoren ruimschoots de tijd hebben voor een nauwkeurige voorbereiding. Tot zaterdag 28 oktober a.s. J. Beekman A. G. Tournier A. J. A. de Winter Hierbij geeft (naam) INSCHRIJFFORMULIER zich op als deelnemer aan het Tweede Interfiliale Biljarttoernooi op zaterdag 28 oktober 1961 in Café-Restaurant De Kroon, Rembrandtsplein 17, Amsterdam-C. Hij is werkzaam (filiaal, Amsterdam of drankenhandel) Zijn spelgemiddelde is (het aantal gemaakte caramboles van een partij delen door het aantal beurten van die partij). Hij speelt gewoonlijk libre - kader - driebanden*) Zijn echtgenote/verloofde zal wel/niet meekomen Hij heeft de gulden inschrijfgeld betaald aan DatumHandtekening doorhalen wat niet van toepassing is. Uiterlijk 15 september a.s. inzenden s.v.p. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1961 | | pagina 12