een klein 14 juli - quatorze ju ill et Een blik op de kalender leert ons, dat de veertiende juli nadert. Natuurlijk is hij alweer voorbij wanneer u dit leest, maar dat zijn nu eenmaal de avonturen die men met een maandblad beleeft Veertien juli is een nationale feestdag in Frankrijk, waarop men de bestorming van de Bastille in 1789 herdenkt. Het is niet moeilijk veel belangrijkere data in de Franse ge schiedenis aan te wijzen, dagen die met meer recht in aanmerking zouden komen om als nationale feestdag te worden gevierd, maar het ontstaan van een nationale feestdag wordt vaak door allerlei onweegbare factoren bepaald. De volksoploop, die tenslotte leidde tot het overmeesteren van de bezetting van een oude vesting (zoiets als de Tower in Lon den), is het begin geweest van de Franse revolutie, een tijdperk in de geschiedenis, dat zo belangrijk is geweest, dat men het als een keerpunt beschouwt in het leven van de Europese mens. Het is dan ook geen wonder, dat de legendevorming in het gebeuren van die veertiende juli 1789 een uitnemende voedingsbodem vond. Maar ondanks de geestdrift waarmee ieder jaar Quatorze Juillet wordt gevierd, hebben de Franse geschiedkundigen het hoofd koel gehouden en nauwkeurig nagevorst wat er nu precies gebeurde op die zomerdag in 1789. De Bastille was in de ogen van het volk een symbool van het despotisme der re gering en de haat die het daartegen koes terde, werd eveneens gevoeld door de adel en de derde stand. Het gistte reeds jarenlang in Parijs en men vreesde, dat het hof een staatsgreep zou uitvoeren, om de ingang van de nieuwe ideeën te voorkomen. In alle vroegte wa ren er dan ook vele mensen op straat en onder leiding van enkele figuren, die op gewelddadigheden uit waren drongen zij het tuighuis, het Hötel des Invalides bin nen, waar ze musketten meenamen. Plotseling waren dus duizenden burgers ge wapend en met die wapens wilden ze ook huis niet op tegenstand waren gestoten, noch achtervolgd waren. Hierdoor ontstond een roes: ongestraft wapens stelen is iets ongehoords. En toen riep iemand: „Naar de Bastille!" Zulke kreten hoort men in dergelijke om standigheden meer en misschien roept iemand zoiets met opzet om de groep van gevaarlijker doelen af te houden. Het is niet bekend waarom men juist de Bastille heeft genoemd, maar dat men op het voorstel inging vond zijn oorzaak be halve in de reeds genoemde haat ook in het feit, dat men meende het wapendepot aldaar te kunnen plunderen. Het is beslist niet zo, dat de menigte de wapens uit het tuighuis stal teneinde daarmee de Bastille te veroveren; iets wat, militair gezien, voor een met musketten gewapende menigte ook niet mogelijk was geweest. De Bastille deed dienst als gevangenis en lag midden in de stad; markies Jourdan de Launav, de bevelhebber, had tweeën tachtig invaliden en tweeëndertig Zwitsers als bezetting onder zijn bevel. Dat de Bas- tille veroverd is, was geen gevolg van de taktiek der belegeraars of het versagen van de bezetting. Er ontstond een vuurge vecht, dat vier uur duurde en hierbij sneu velde één man van de belegerden. Zo vreemd als het ons nu voorkomt, dat het publiek midden in de stad vier uur lang ongestoord kan schieten zonder dat politie of soldaten daaraan een eind maak ten, zo vreemd vonden de belegerden dat ook en bovendien beangstigend, want ze Op stationnetje (Ptetei* Qoemansl OF EEN KLEIN STATIONNETJE Weer is een grammofoonplaatje van de Amstel Brouwerij zijn tocht naar platen spelers en jukeboxes begonnen. Met een snelheid van 45 toeren per minuut zingt Johnn, Liefeld (Jamaica Johnny). Op een klein stationnetje (muziek en tekst van Fieter Goemans) en op de keerzijde wordt de Amsterdam-Calypso ten gehore gebracht (muziek: Liefeld, tekst: Liefeld!Goemans) Hierboven staat de hoes afgebeeld, die op fleurige wijze aantrekkelijk is uitge voerd. 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1961 | | pagina 10