De laatste kerstboom [I-P" !i' ÏVPIR Hf OfV Wij hebben onze kerstboom weggedaan. Eindelijk. Ja, vindt u ook niet, dat het tijd werd? Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is het de laat ste kerstboom van dit jaar. Daarom kan er best iets over geschreven worden; over de laatste tram en het laat ste bedrijf is al zoveel geschreven. Maandenlang heeft de kerstboom in onze kamer gestaan. Zijn naalden zijn lang zamerhand alle in de stofzuiger verdwenen, maar de boom zelf bleef staan en wij zijn aan hem gaan hechten. Wij hadden er natuurlijk al veel aan gehechtkerstkrans jes en engelenhaar en kaarsjes. Het benieuwt u misschien of alles bleef hangen, ondanks het vallen van de naal den. Welnu, dat is inderdaad het geval: alle versierselen blijven in een naaldloze boom gewoon hangen. In dit verband kun nen we ook spreken van een ontnaalde boom, maar nooit van een ontluisterde boom, want de naalden zijn niet nood zakelijk voor de versiering. Wel hebben zij een taak bij het verwekken van de speciale geur, die ontstaat wanneer ze in aanraking komen met de kaarsvlam. Verder hebben wij kunnen vaststellen, dat een naaldloze boom energiebesparend werkt. Weet u nog, hoe u zich moest rek ken om te zien wie er achter de boom zat? Dat is bij een ontnaalde boom niet nodig: u kijkt gewoon door de takken heen en ook kunt u onmiddellijk zien of alle kaars jes branden of soms moeten worden ver vangen. Dat zijn de prettige kanten van een vergevorderde kerstboom. Minder pret tig is, dat hij moet worden natgehouden. Zijn kurkdroge takken en twijgen vormen voor de kaarsvlammen een prooi die nau welijks te redden is. Steeds knepen we er een spons boven uit en de brandverzeke ring nam ondanks een kleine premiever hoging genoegen met de situatie. Door het druipen sisten de kaarsen genoeglijk en we wilden anderen in dat genoegen laten delen. „Kom vanavond eens aan, de boom brandt", zeiden wij soms tegen vrienden. „Welke boom?" vroegen ze dan. Merkwaardig, hoe slecht het geheugen van de mensen is. Vraag je iets dergelijks in de eerste dagen van januari, dan antwoor den ze: „Leuk, staat-ie nog?" Vraag je het in de buurt van vijftien de cember, dan hoor je: „Hé, staat-ie al?" Maar kom je ermee in mei, dan verklaren of veinzen ze niet te weten waarover je het hebt. Welke boom?! Alsof er weieens andere bomen in huiskamers branden dan kerstbomen. Met Pasen hebben wij hem in verse aarde gezet en er paaseieren in gehangen. Op zijn paasbest wees hij met zijn kale tak- kenvingers naar alle richtingen. Hoe aar dig ook, hij wordt een handenbinder steeds afstoffen, want door het begieten hecht het stof zich gemakkelijk aan de takken en ook spinrag moet verwijderd worden. Nu is hij dan weg. Kortgeleden snoven wij op de Veluwe de geur in van verse sparren en die geur bleef ons bij toen we weer oog in tak stonden met onze boom. De vuilnisman heeft grote ogen opgezet. Zijn maat en hij hebben perplex gestaan en hem toen hoofdschuddend aan de kar gebonden. Wij waren toch wel een beetje treurig. Maar ach, over enkele maanden komt er een verse. Nou ja, u hoeft er niet triest om te wor den, 't is maar een verhaaltje. En als ze weer te koop zijn, doet u weer mee. Zullen we eens kijken, wie hem volgend jaar het laatst wegdoet? De W. ««Tic» 'mMi£ Op het café-restaurant 't Heerenhek, Hout plein hoek Tempelierstraat te Haarlem is een reusachtige Amstellichtreclame ge plaatst. In twee gedeelten is het gevaarte erheen gebracht door Super-Neon. De af beelding toont het bovenste stuk op weg naar het Houtplein. Het is juister te spreken van lichtreclame dan van neon; het neongas geeft uitslui tend rood licht; strikt genomen kan men dus niet spreken van b.v. groen neonlicht. 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1961 | | pagina 7