spongat bevat een zware ijzeren sponring, waarmee de tapper na het vullen het vat sluit en die hij goed vastschroeft in het spongat. Bekijken we die ring nader, dan zien we, dat er in de onderkant een rubber spondop geperst is. In de holle bovenkant van de sponring (dus vlak boven de rub ber dop) past de onderkant van het aan- steekhuis. Nadat het spongat met water is schoongemaakt, zetten we het aansteekhuis in de sponring en draaien dit met de on derste vleugelmoer vast. Door het draaien aan de vleugelmoer wordt namelijk een rubberring samengedrukt, deze zet uit en klemt zo het aansteekhuis in de sponring vast. Andere attributen De onderdelen van het aansteekhuis zijn op de foto links boven afgebeeld. Het dient om de standpijp goed vast te houden en heeft tevens een aansluiting voor de koolzuurtoevoer. Hierna nemen we de standpijp (onder het aansteekhuis afgebeeld) en steken deze in het aansteekhuis tot hij op de rubber spon dop komt te rusten. Nu wordt de bovenste vleugelmoer van het aansteekhuis aange draaid en een rubber ring zet ditmaal naar binnen uit, waardoor de standpijp wordt vastgeklemd, net voldoende om een stroef op- en neerglijden van de standpijp toe te laten. Voorzichtig drukken we de stand pijp nu naar beneden, hierdoor wordt de rubber dop uit de sponring geperst en komt dus in het bier terecht. De standpijp eindigt aan de onderkant in een plastic dopje met een geperforeerde wand en dit dopje komt tenslotte op de bodem van het vat te staan. Het bier kan dus door de gaatjes de stand pijp binnenkomen. Het bier zou nu door de standpijp het vat kunnen verlaten, maar de standpijp is van boven afgesloten met een kraantje. Zoals gezegd, dient het aansteekhuis niet alleen voor het vasthouden van de standpijp, maar ook voor het toelaten van het kool zuur. Door de koolzuurslang, die aan de cylinder bevestigd is, te koppelen aan het aansteekhuis kunnen we het bier met het koolzuur onder druk zetten. Het gas loopt dus door het aansteekhuis, derhalve niet door de standpijp, in het vat en drukt daar bovenop het bier, dat zodoende via de standpijp uit het vat wordt gedreven. We houden de kraan van het ventiel nog even dicht, want eerst moet door middel van het taparmpje de standpijp aan de bier leiding worden gekoppeld. Nu pas kan het koolzuur worden toegelaten en de stand pijpkraan worden opengedraaid. Tappen maarAls het goed is, tapt men in de eerste twee glazen voornamelijk schuim, terwijl het derde glas een normaal biertje moet opleveren. Natuurlijk is de kans op lekkage in de bierkelder vrij groot met zoveel aanslui tingen en de man, die het fust aanslaat moet dus altijd letten op de toestand van de diverse rubberringen, die het lekken bij koppelingen moeten voorkomen, want anders kan dood of schraal bier het gevolg zijn. Tappen maar! Op de foto zijn tenslotte nog te zien boven de standpijp een tapbochtje, waar mee direct uit het vat kan worden getapt; een wisser voor het reinigen van de stand pijp en van het aansteekhuis (wat zeer belangrijk is); naast het Amstelgebaar twee bierspanen (afschuimers) en op de koelkast een glas waarin een thermometer steekt (bier moet getapt worden op een temperatuur van 6 tot 9 gr. C.). Daar naast een Belgisch bierzuiltje met een Duitse kraan en geheel rechts een Bel gische tapkraan. In de koelkast ligt de bierleiding, horizon taal spiraalsgewijs in een water- of pekel- bad, dat elektrisch of door middel van ijs wordt gekoeld. Onder de koelkast is een assortiment rubber en fiber ringen te zien, bestemd voor de koppelingen. Van groot belang bij het inrichten van een bierkelder is de stand van de taparm en de metalen bierleiding: deze moet name lijk direct omhoog lopen, dus zonder boch ten, waarin het bier kan blijven staan. Op de foto komt dit niet tot uiting, aangezien er bij deze opstelling geen ruimte was om de koeling hoger te zetten. Bochten in de koolzuurleiding kunnen geen kwaad. Een belangrijk punt is nog, dat het bier 's nachts onder druk moet blijven staan, teneinde te voorkomen, dat het natuurlijke koolzuur uit het bier ontsnapt. H. P. J. Stravers 70 JAAR HOCKEY IN NEDERLAND In 1891 werd het hockeyspel in Nederland geïntroduceerd door de heer W. J. H. Muiier en aangezien er betrekkelijk veel Amstelmensen deze sport zacht gezegd een goed hart toedragen, meenden wij er goed aan te doen deze zeventigjarige mijlpaal in herinnering te brengen. Zou de bond, die in 1898 ontstond, het jaartal 1891 voor ogen hebben gehad, toen zij de lengte van de zijlijn dus de leng te van het speelveld op 91 meter stelde? 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1961 | | pagina 6