1 Van vat tot kraan Hoe gaat dat nu eigenlijk 1 Hoe komt het bier van het fust naar de tapkraan Deze vraag zullen velen zich weieens gesteld hebben en wij willen aan de hand van bijgaande foto, waarop alle benodigdheden zijn af gebeeld, trachten hierop een antwoord te geven. Aangezien het fust altijd lager ligt dan de tapkraan zal er een zekere spanning nodig zijn om het bier naar de kraan te drukken. Hiervoor gebruiken we koolzuurgas uit de bekende cylinders; daarin bevindt zich tien kg vloeibaar koolzuur, voldoende voor on geveer tweeduizend liter bier. De spanning in zo'n cylinder is meer dan vijftig atmos feer en daar de gemiddelde druk op het fustbier meestal niet meer dan één atmos feer mag bedragen, moet de enorme kracht van het samengeperste gas kunnen wor den geregeld. Dit gebeurt door middel van een reduceerventiel, dat op de cylinder wordt geschroefdwe kunnen de druk hiermee tot elke gewenste waarde verlagen en deze aflezen op de schaal van de mano meter, die op het reduceerventiel is aan gebracht. Rechts naast het vat staat de cylinder (enigszins verkort) afgebeeld. De andere hulpmiddelen, die we nodig heb ben, zijn een koolzuurslang, aansteekhuis, standpijp, taparmpje, bierleiding en natuur lijk de tapkraan. Het Spongat Het vat wordt zonder het te rollen naar de gewenste plaats gebracht en neer gezet met het spongat naar boven. Dit A KOELING o o o O O O O O Deze voorstelling van een bierleiding is opgesteld tegen een van de wanden van het kortgeleden geopende instructielokaalde heer Stravers van de commerciële afdeling, die het plan voor het hier afgebeelde bord heeft ontworpen en uitgewerkt, beschrijft in bijgaand artikel hoe een vat wordt aangeslagen. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1961 | | pagina 5