Deze maand En wat zei GUIZOT? Wees niet bang om enthousiast te zijnenthousiasme hebt u nodig, zon^^_ der dat kunt u niets met succes vol^^ brengen. heeft Nederland kennisgemaakt met de nieuwe reclamecampagne voor ons bier. In samenwerking met ons reclame-advies bureau HVR (niet: Haags Verenigd Re clamebureau, zoals een vindingrijk collega meende, maar Hund, Van Vleuten en Van Roemburg) heeft onze afdeling Publiciteit van de Amstelhand een -vuist gemaakt en daarmee duchtig op de reclametrom ge slagen. Grote advertenties in alle nationale en regionale bladen hebben het offensief geopend en geroepenKom in de kring, waar het bier der bieren geschonken en gedronken wordt. Met deze campagne wil men tevens berei ken, dat het publiek doordrongen raakt van de prijs van het Amstel bier en daar om staat die in elke advertentie genoemd, zowel van flessen als van pullen. Ons oudste filiaal, „bolwerk Rotterdam" gaat het zeventigste jaar van zijn bestaan in met een nieuw slot op de deur van het expeditiekantoor. Voor het eerst hebben inbrekers daar hun slag willen slaan. Toen de laatste dag van het negenenzestigste jaar nauwelijks was begonnen, forceerden zij het bovengenoem de slot, maar kwamen tot de spijtige ont dekking, dat er niets te halen viel. Zij lieten daarom een briefje achter, dat luid de: het bier is weer best, maar de poen niet. Op 1 april was het zeventig jaar geledei^^ dat het filiaal Rotterdam werd opgericht in de Delftsestraat, bij het DP (nu Cen traal) station. Op 14 juli 1924 ging het over naar de Keileweg. Aangezien de heer Albers zich uit de redactieraad heeft teruggetrokken, moest in deze vacature worden voorzien. De heer A. C. de Weerd, inspecteur, werd uit genodigd en bereid gevonden in de raad zitting te nemen en deze bestaat nu uit mej. H. A. Bosker en de heren A. W. F. Kroon, G. Ch. Nieuwendijk, G. A. Poe- lenije, Th. Veenings, A. C. de Weerd, R. M. Wijdeveld en A. J. A. de Winter. (F. P. G. Guizot, Frans staatsman en historicus; 17871874.) f

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1961 | | pagina 2