x Puzzel en win een tientje c mm Ook in deze puzzel zijn weer enkele termen en namen van personen opgenomen, die verband houden met ons bedrijf. Wie wil meedingen naar het uitgeloofde tientje of een van de drie abonnementen op het fraaie tijdschrift Artis, zorge dat zijn (haar) oplossing uiterlijk 1 juni in het bezit is van de redactie van Het Spongat, afd. Publiciteit. Vergeet niet ook op de oplossing uw naam te schrijven en vermeld op de enveloppe linksboven: PUZZEL. HORIZONTAAL: 80 vragend v.n.woord 27 Ethiopische titel 1 hiervoor moet voorraad 81 opschrift van brief 29 stip gevormd worden in de (afk.) 31 zeegod brouwerij 83 boom 33 snavel 10 ontstemd 84 aanw. v.n.woord 35 figuur 11 meisjesnaam 85 stap 36 afgod 12 streek 86 vlaktemaat (afk.) 37 soort diploma 14 mogelijkheid 87 naderhand 43 tekende met 47 het 15 redelijk 89 achteruit productieschema 17 lijst 91 lief(elijk) 44 kerkelijke straf 19 raamscherm 93 oosterse titel 45 nieuw (voorvoegsel) 20 stap 94 uitroep van pijn 47 tekende met 44 het 22 uiting van vreugde 95 voegwoord productieschema 24 boom 97 ongaarne 49 als voren (afk.) 26 ongesloten 98 juist 50 sportbeoefenaar 28 vreemde munt (afk.) 99 as 52 boek 30 deel van bijbel (afk.) 101 toegang 54 ter plaatse (afk.) 31 Italiaanse rivier 103 schrijfgerei 56 verdwenen 32 te kennen geven 104 berucht keizer 58 masker 34 brandkast 106 lijst 62 bevestiging 37 horde 108 onbelemmerd 64 bestemming 38 voorzetsel 110 bergplaats 65 rangtelwoord 39 schoorsteenkapje 112 gevuld 66 groet 40 slot 113 verfrissend gas 67 bijwoord 41 lichaamsdeel 114 machine in kelder 69 uitroep 42 lengtemaat 70 zie 19 vert. 43 alstublieft (afk.) VERTICAAL: 71 staf 44 bouwspecie 1 hemellichaam 74 vorderen 46 gewricht 2 kompasstreek 75 deel van brouwproces 48 Indonesisch eiland 3 soort schip (afk.) 77 voorzetsel 50 kledingstuk 4 advies 79 Ierland 51 grondsoort 5 insektenpoeder (afk.) 80 vragend v.n.woord 53 zuiver 6 metalen staaf 82 bijeen 55 inhoudsmaat (afk.) 7 jongensnaam (afk.) 86 dagaanduiding 56 soort handschoen 8 voegwoord 88 naam van boek 57 traag 9 achting 89 schenkmond 59 aardrijksk. term (afk.) 10 hoofddeksel 90 kleur 60 deel van schip 13 meisje 92 kerkel. plechtigheid 61 fraai 14 afdruk 94 waterpeil (afk.) 62 pers. v.n. woord 15 keur 96 thans 63 ruilmiddel 16 geheel 99 reinigingsmiddel 66 paradijsfiguur 18 boom 100 vulkaanprodukt 68 schuifbak 19 70 hierover schreef 101 deel van Sumatra 70 wandelplaats G. W. Hardeveld 102 kleur 72 metalen staafje Kleuver in een vorig 105 sterrenbeeld 73 bijwoord nummer 107 kinderziekte 74 zure stof 21 godsdienst (afk.) 109 stoot 76 nat 23 munt (afk.) 111 boom 78 1 vervoermiddel ■~\21 n 25 -9 deel van brouwproces 113 i deel van bijbel (afk.) v\P/r !r!r A /U 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1961 | | pagina 18