Ons leven in de Brouwerij In dienst gekomen: AMSTERDAM F. H. Hiddinga mej. S. Y. Hoogendonk mej. J. L. Kramer K. D. Leijdsman mej. S. G. Lescrauwaet J. Th. Tulleners drs. J. J. Rook E. Vleeming H Vleer mej. E. Vos HEERLEN mej. J. L. M. A. Aubei Onze dienst verlaten: AMSTERDAM mej. E. A. Balke mej. J. M. v. d. Berg mej. Ch. L. van Buuren mej. N. Hansen mevr. H. Ch. F. Hessels-Cladder mej. A. H. Hogewind F. P. Klaiber H. J. J. M. Tichelaar Ook namens mijn vrouw betuig ik mijn hartelijke dank aan directie, chefs en col lega's voor al het medeleven betoond tij dens mijn ziekte in ziekenhuis en sana torium, alsmede dank voor het fruit en de bloemen die ik van velen van u mocht ontvangen. M. Brouwer Mede namens mijn echtgenote zeg ik hier bij gaarne hartelijk dank voor de belang stelling en vele sympathiebetuigingen die mej. W. S. Vriezen L. D. Wijngaard J. Ypes mevr. A. M. Schut-Eysvogel Gehuwd mej. C J. Kouw met de heer C. S. Brandse. G. Sprong met mej. B. G. A. Schütte H. C. van Rinsum met mej. H. Bos Geboren: Robertus Her.drikus Joannes Jozef, zoon van het echtpaar Timmers-de Goey. Wilco, zoon van het echtpaar S. Engeler ter Laak. Teunis, zoon van het echtpaar T. Olie van Schaik. HEERLEN Geboren Katinka Petronella Maria, dochter van het echtpaar Jacobs-Remmen. GRONINGEN Gehuwd C. S. Moerenhout met mej. A. H. Appel doorn. ik ter gelegenheid van mijn veertigjarig jubileum heb mogen ontvangen. A. van GIJ ZEN filiaal Rotterdam Hoger dividend Surinaamse Brouwerij In de jaarvergadering van de Surinaamse Brouwerij N.V. is het dividend over 1959/ I960 vastgesteld op I5V2 (vorig jaar 13 OrSm dm dm Rook Op 1 april j.l. is in dienst getreden drs. J. J. Rook, die na een inwerkperiode de functie van productieleider zal gaan bekleden. Na het behalen van het doctoraal examen in de schei kunde was de heer Rook enige jaren assistent in het laboratorium voor microbiologie van de Technische Ho geschool te Delft. Vervolgens was hij als microbioloog werkzaam in een farmaceutische fabriek te Kopenhagen, waarna hij enkele jaren bedrijfschemicus bij Noury en Van der Lande N.V. te Deventer is geweest. Drs. Rook zal te bereiken zijn via telefoonnummer 339. Dankbetuigingen 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1961 | | pagina 17