Gist in het bier en het bittere einde Doelmatig legeren en filtreren heeft ons een glashelder biertje bezorgd. Vroeger bleef een hoeveelheid gist altijd in het bier achter en dat kwam dan ook in het glas of de kroes. Lekker waren die gist- restanten niet; daarop wijst het spreek woord Den Kelch bis zur Hefe leer en (de kelk tot de gist leegdrinken) In de uitdrukking, de heffe des volks, vinden we dat Duitse woord voor gist terug in een Nederlandse vorm. Een ander spreekwoord zegt Wenn das Bier getrunken ist, folgen die Hef en (Als het bier gedronken is, volgt de gist En in Denemarken is een spreekwoord ontstaan, dat op de tapper betrekking heeft Wie bier tapt, krijgt ook gist mee. Gelukkig zijn dergelijke spreekwoorden door de techniek achterhaald, maar uit het feit, dat zij konden ontstaan blijkt wel hoe nauw het volksleven met het bier en het bierbrouwen in betrekking stond. Of het laatste restje uit het glas bitter was, weten we niet, hoewel we geneigd zijn te geloven van welhet einde is im mers bitter. We spreken toch van het bit tere einde? Grappig is, dat dit bitter niets met smaak heeft te maken. In de scheep- dat dwars door „het hol" op Soesterberg een buis van de centrale verwarming liep. Men was nu echter op het lumineuze idee gekomen, dit storende element dienstbaar te maken aan de versiering; het werd een „pijpleiding", aldus een rechtstreekse ver binding van de Amstel Brouwerij naar Soesterberg suggererend, waarmede tevens een reeds lang gekoesterde wens van velen op Soesterberg tot uitdrukking gebracht werd. Dat het goed geslaagd is, toont u bijgaande foto. Op de drukbezochte receptie, die na de opening volgde, hadden wij het genoegen, nog vele oude bekenden, ook van andere onderdelen, te mogen begroeten. We wensen het messbestuur in dit Hol nog vele gezellige avonden toe en we ho pen, dat de samenwerking tussen Amstel en Basis in lengte van jaren zo mag blijven voortduren. De Weerd vaart noemt men een opstand aan het dek (voor of achter) waaraan het ankertouw of de ankerketting is bevestigd, dan wel omheen is gewonden, de beting (klemtoon op be-)in het Engels de 'bitt' genaamd. Het vieren van het anker geschiedde dus door het laten slippen van het ankertouw dat om de beting was gewonden. Was het eird van het touw bereikt, dan kon het anker niet lager meer, want het touw had 'the bitt's end' bereikt. Dat 'bitt's end' werd door de landrotten niet begrepen en men maakte ervan 'tot het bittere eind'. Overigens kon dat bereiken van het eind van 'the bitt' natuurlijk zeer bitter zijn, maar dan in figuurlijke zin... Gonzend stutje Lies Rohde van onze typekamer hanteert hier een elektrisch stuf je, dat gonzend ongerechtigheden in het typewerk aan het oog onttrekt. Zo'n motorisch stukje vlak- gom behoort tot de verschijnselen, welke men pleegt tegen te komen op uitvinders tentoonstellingen. Men lacht er dan om, maar opeens ligt het in een toonzaal op de jaarbeurs en wordt een bemonsterde offerte gedaan. Rubber heeft in de beginjaren zijn grootste bekendheid gekregen als middel om pot loodschrift uit te vlakken; vandaar de naam rubber (to rub wrijven). Zou een Engelse typiste, bij het zien van dit, door een batterij, aangedreven stuf je, niet uit roepen: That's the stuff (dat is je ware)!? 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1961 | | pagina 15