p,ypL€tD)NG "«WSTClBRCUWCRy - S0eSTCRg?R6 Het hol van de Minotaur us DE FLESSENBAR IN HET HOL VAN DE MINOTAURUS. Links de actieve voorzitter van het messhestuur, de sgt. maj. Lit en de sgt. De Hoog; rechts de sgt. 1 Legierse, die zoals insiders weten, de Amstel Brouwerij (en haar produkten) een warm hart toedraagt. Hij is bij vele onderdelen van de luchtmacht in de omgeving van Soesterberg een bekende verschijning met zijn Bingo-apparatuur, waarop regelmatig het woord Amstel oplicht. Aan de achterzijde van de bar het personeel van de 0.0. Mess de heren Kalleveen, Apperlo, Calis en Grit. Vrijdag 10 februari j.l. was het feest bij de on derofficieren op de vlieg basis Soesterberg. Na ver kregen toestemming, had het Messbestuur der O.O. Mess van het Wallaard Sacré-kamp een depen dance op de basis ingericht. Men had hiervoor een kelder van een der hoofdgebouwen omgetoverd in een aan trekkelijk lokaal, waar reeds voor, tijdens •en na de opening, direct die gezellige sfeer hing, die juist in luchtmachtkringen, ge lukkig zo heel gewoon is. Alvorens de Commandant van de basis Soesterberg, de kolonel G. van der Wolf, de gedenksteen onthulde, die datum en naamgeving van deze kelderbar voor het nageslacht bewaarde, dook de voorzitter van het Messbestuur, de sgt. maj. Lit in de Griekse sagenleer en vertelde aan de ge nodigden in een geestige toespraak, hoe en waarom men tot deze opmerkelijke naam gekomen was. Zijn verhaal kwam (helaas, zeer verkort) hierop neer. De minotaurus was een monster met een stierekop op een menseromp en leefde in het Labyrint van Athene. Deze stad moest als jaarlijkse schatting zeven jongelingen en zeven der mooiste meisjes leveren, die aan het monster werden voorgeworpen. Deze schatting werd Athene echter wel wat te zwaar en daarom werd het monster gedood door Theseus samen met Ariadne, de doch ter van koning Minos. Hij werd hierbij geholpen door Daidalos, de bouwmeester van het Labyrint. Theseus en Ariadne konden ontvluchten, maar Daidalos en zijn zoon Ikarus werden door koning Minos gegrepen en voor straf in het Labyrinth, de vroegere verblijfplaats van de minotaurus, gevangen gezet. Daida los en zijn zoon vervaardigden hier vleu gels, die door middel van bijenwas aan het lichaam werden bevestigd. Daidalos bereikte volgens de sage Sicilië, maar Ikarus, in het heerlijke bevrijdende gevoel van te kunnen vliegen, werd over moedig, kwam te dicht bij de zon, de bijenwas smolt en hij stortte naar beneden (de zee van Ikarus). Hiermede is tevens het prille begin van de luchtvaart vermeld. Dit hele prille begin is nu in dit straal jagerstijdperk weer terug te vinden op Soesterberg. Koning Minos noch de Griekse sagenleer hebben er echter rekening mee gehouden, 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1961 | | pagina 14