Brouwers deden het Amstel-ijs breken Bier bracht het eerste leven in Am sterdams „brouwerij"nog geen vijfentwintig jaar na de verlening van het stadsrecht werd hier een tol geves tigd (1323) ter heffing van belasting op alle buitenlandse biersoorten. Deze tol, die het jonge stadje tot stapelplaats voor de bierhandel maakte, heeft een belangrijke rol gespeeld in Amsterdams verrassend snelle opkomst. De Amsterdammers zelf waren goede af nemers bier was hun volksdrank. Een kroniekschrijver wist de duurte en ellende in het jaar 1491 niet beter te schetsen dan door te vermelden dat de Amsterdam mers toen water dronkenEn nog in de zeventiende eeuw schreef men,,'t Zij dan dik of dun, geen zo armen mensch hier t'Amsterdam, of hij drinkt ten minste scherpbier en geen water". Het weinig betrouwbare Amsterdamse wa ter maakte overigens, dat de Amsterdam mers voorlopig bij voorkeur de uitheemse bieren dronken. In het midden van de zestiende eeuw had deze bierdrinkende stad nog „maar" tien brouwerijen! Goed brouwwater moest echter uit de omgeving komen. De Amsterdamse brouwers, die nooit een gilde hebben gevormd, hadden sinds 1658 ter behartiging van gemeenschappelijke be langen waarvan de watervoorziening de belangrijkste was een college, dat tot 1871 heeft bestaan. De brouwers haalden met eigen schuiten het water uit de Vecht boven Weesp. Amsterdams laatste water schuit vinden we thans in de Prinsengracht bij het Amstelveld. De brandstoffenhandel C. Dogger Zn heeft nl. in 1889 een nog slechts twee jaar oude waterschuit over genomen van een brouwerij, die in dat jaar op de waterleiding werd aangesloten Dit geheel uit gegalvaniseerd ijzer ge bouwde schip, dat in vier vakken was ver deeld, werd door genoemde firma ver bouwd tot lichter. Natuurlijk konden de burgers van het oude Amsterdam het water niet ontberen. Wat zij deden als de regenbak droog was, ver telt Bredero in „Symen sonder soeticheyt" Onse back is leegh, en 't water uyt de brouwers schuyt Dat kostelck emmertje een duyt. Het was niet alleen de droogte, die de watervoorziening van de burgerij bedreig de. Erger nog was de soms langdurige vorst van de ouderwetse winters. De brou wers hadden reeds in de zeventiende eeuw 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1961 | | pagina 11