Zelfs de Fransen drinken bier in Canada TEGEN ZWAAR ALCOHOLISCHE DRANKEN Van onze Canadese correspondent In dit land van tegenstellingen met Eskimo's, Indianen, Chinezen en Europeanen, staat het bier op de 28ste plaats in de ranglijst van de economie. Met een totale omzet (1955) van 40 miljoen dollar en de verdrievoudi ging van de bierproductie sinds 1939 is het bier de populairste drank in dit land. In 1952 werden niet minder dan 7.700.000 va ten van dit brouwsel verkocht, hetgeen neer komt op een jaarlijkse consumptie van onge veer 50 liter per persoon (14.020.000 in woners). En nu komt het merkwaardigste: de hoogste bieromzet is namelijk geconsta teerd in de provincie Quebec de Franse provincie dus en dat, terwijl de Fransen bekend staan als liefhebbers van een goed glas wijn. Om dit te begrijpen, dient men zich te ver plaatsen in het tijdvak van enkele honder den jaren geleden, toen de eerste blanken naar Canada kwamen. Mochten de Franse emigranten dan al graag een druivenrank planten, dan begon het er al mee, dat de grond zich daar uitermate slecht voor liet gebruiken. Ook het klimaat deugde niet. Wijnbouw was dus vanaf het begin ge doemd om te mislukken en wijndorstige kelen moesten met een ander vocht gelaafd worden. De geestelijke herders van die da gen moedigden daarom het brouwen van bier aan; zij hoopten hier (zeer terecht) mee te voorkomen, dat de mannelijke leden van hun kudde naar een andere, sterkere drank om zouden gaan zien. De toenmalige gouverneur van Trois Ri- vières, het gebied tussen Quebec en Mont real, verklaarde tijdens een ondervraging op het gerechtshof in 1663, dat de gegoede klassen wijn dronken, de middenstand bier en de armen een vocht, dat „bouillon" werd genoemd. Hij zei bovendien, dat hij ook een voorstander van bierdrinken was, omdat hij meende dat dit de drank van sobere Canada bereden politie

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1956 | | pagina 8