Gerrit Meesters ..een perfect pilsje.. deren. Het is immers altijd prettig om het aangename met het nuttige(n) te verbinden. Nuttig was het om in Heerlen eens goed rond te neuzen, om de brouwerij te leren kennen en het goed te kunnen beschrijven. Het aangename was het feest na afloop van de opening, de hoempa-hoempa van de Ko ninklijke Harmonie St. Caecilia die, met de dappere medewerking van de jongste (cla rinettist) 9 jaar oud, een nummertje blazen weggaf waar je doof van werd. De kleine Nico, zoon van de directeur van de harmo nie, zat zich ondertussen wild te lachen, om dat de tamboer-majoor extra hard op de trommels dreunde zodat in het feestlokaal de ramen bijna aan gruizels sprongen. Filiaal II .voorlopig nog een groententuin Filiaal I .een groots uitzicht. Het pilsje dat daarbij geschonken werd door de al-ijverige Gerrit Meesters (9 dienst jaren) was weer perfect, zó perfect zelfs, dat wij later in de trein wat dromerig zaten na te soezen over al het schoons dat wij gezien hadden. En tot dat schoons be hoorden niet alleen de onvolprezen zaken van de heren Van Ingen (Hotel Café restaurant De Amstel), Lindelauf (Hotel Café-restaurant Lindelauf) en Bellefroid (Wiener Café). Het was ook wel een beetje de schuld van mooie, donkere ogen en vlug ge kokette beweginkjes, dat wij daar zo achter het coupé-raampje met weemoed naar het verdwijnende Limburgse landschap za ten te kijken. J. W. Senders .een omvangrijk gezag.... 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1956 | | pagina 7