WAAR HET OM GAAT HET FEEST Zo ging het doortot de crisisjaren toen de omzet achteruit tuimelde en maar lang zaam weer begon te stijgen. De laatste oorlog heeft daar nog even een gevoelige klap tegen gegeven, maar waar deed zij dat niet? In ieder geval is die om zet van 1919 vandaag, in 1956, gestegen tot méér dan 50.000 hl per jaar. Enig ver schil En dat is niet de enige verandering. Het filiaal heeft ook een eigen ijsfabriek met een capaciteit van meer dan 700 staven per etmaal. Wie onze ijsfabriek in Amsterdam gewend is, haalt misschien meewarig de schouders op, maar laat hij zich niet vergis sen, verhoudingsgewijs komt het erop neer, dat in Heerlen méér geproduceerd wordt dan in Amsterdam. Dat zit zó: het grond- behoorlijk aantal jaren aan toe te voegen. „Zo is 't maar net", zei hij lachend toen wij hem succes wensten. Waar het nu echt om gaat is een groente tuintje. U lacht. Toch is het zo. De brou werij heeft 800 m2 extra grond gehuurd, met een (toekomstige) nuttige ruimte van 330 m2. Dit lapje grond is eigendom van de Spoorwegen en ligt tussen het wirwar van glanzende rails en de achterkant van de brouwerij. Op het ogenblik is het nog een gezamenlijke moestuin van het Spoorweg personeel. Er groeien tomaten en verschil lende koolsoorten. De perken zijn netjes ge wied en zien er hoogst onschuldig uit. Maar over een tijdje zullen daar, netjes achter en naast elkaar een aantal loodsen worden op getrokken om de opslagruimte van de brou werij (ongeveer 1550 m2) uit te breiden. Als het eenmaal zo ver is zullen wij er nog Tweemaal feest N. J- Lindenlauf in Limburg vla en Amstelbiere€n onvolprezen zaak. oppervlak met zijn gebouwen van 1 etage is een paar foto s van nemen. Voorlopig heb- in Heerlen totaal 3.000 m2, in Amsterdam ben wij moeten volstaan met het fotogra- met zijn hoogbouw en véél grotere productie feren van een onschuldige moestuin, die zich op een totaal-oppervlak van 25.000 m2 wor- van niets bewust, nog koestert in de (schaar den er 2.500 staven per dag geproduceerd. se) zon van 1956. Als het eenmaal zo ver Alles bij elkaar produceert Amsterdam dus is zal keldermeester J. W. Senders zijn maar 3 5 maal zoveel dan Heerlen, dat zó- volumineuze gezag kunnen doen gelden over veel maal kleiner is. meer dan 2300 m2 opslagruimte en onder Chef van dit indrukwekkend ijs-geheel is het alziende oog van de beide heren Duy- sens, bijgestaan door de nooit versagende major-domus Geelen. Jozef Vleugels, een gezonde, goedmoedige dikkerd, die al 26 jaren trouwe dienst achter de rug heeft en van plan is om er nog een Het feest tenslotte was voor de redactie maar een aanleiding om Heerlen te gaan bewon-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1956 | | pagina 6