VROEGER EN NU In 1920 werd er over het gehele jaar 7668 HL. verkocht in 1921 10295 1922 10577 1923 14980 1924 17492 1925 18169 geen hem niet is aan te zien en algemeen procuratiehouder van het filiaal. Geelen is, wat men hier in het noorden, een geschikte vent zou noemen. Hij was het ook die met de oude heer Duysens alle respect in juli 1919 het Filiaal Heerlen begon. In die 37 jaar is er heel wat gebeurd. Niet alleen zijn de omzetten belangrijk groter gewor den, maar ook het filiaal groeide. Van het kleine gebouw in de Geleenstraat is het nu een hele fabriek geworden, die vanaf het station al duidelijk zichtbaar boven de an dere huizen uitsteekt. De witgekalkte muren steken fel af tegen de grijze koolbergen (of hoe die kunstmatige hopen ook mogen he ten, die het anders zo mooie Limburgse landschap in de buurt van de mijnen zo ontsieren). Sinds die twee koetsiers uit de Geleenstraat, de ene vertegenwoordiger, de keldermeester en de beide heren die het geheel hebben opgezet, is het filiaal nu uitgegroeid tot een gezond arbeidsterrein voor meer dan 68 mensen, 7 brouwerspaarden (die uitstekend onderhouden worden) en 23 autos. Dit alles, samengepakt op een totale opper vlakte van 3000 m2 en met een omzet, die bijna het vijfentwintigvoudige is van die be ginmaanden in het grijze 1919, maakten het noodzakelijk om naar nieuwe opslag ruimte om te zien wilden ze daarginds niet gedwongen worden om de vaten vroeger of later op het dak, of voor de ingang van de Oranje-Nassau Mijn op te stapelen. Wat die opstapeling betreft is het misschien wel grappig om een paar cijfers te noemen om degenen, die niet zo met de filialen ver trouwd zijn als wij, een globaal inzicht te geven. In 1919 bijvoorbeeld was de omzet van juli tot december 2707 hl. J. H. Bellefroid ..een bescheiden mens, een goede zaak. W. Th. van Ingen tweemaal Amstel moeten vragen, dan had ik ook nooit zo'n lang verhaal moeten vertellen als nu. Maar ja, met jeugdige overmoed stortte ik mij (figuurlijk natuurlijk) in de stevige armen van de heer P. Geelen, 56 jaar oud het- 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1956 | | pagina 5