HET PRILLE BEGIN Toen ik mijn eerste foto's gemaakt had ben ik met de voordeur in het filiaal gevallen en heb ik maar meteen gevraagd om mij alles van Heerlen te vertellen wat de moeite waard is. En dat was het een en ander. Achteraf bezien had ik misschien niet zoveel P. J. Duysens Jr. ....een zware taak op jonge schouders.. (Van onze redacteur) Het is wel prettig om 's morgens om zes uur uit je bed te rollen, de gordijnen open te schuiven en te zien dat het voor één keer tje eens niet regent. Dat was 17 augustus j.l. Een dag die me heugen zal. Ik had me niet vergist toen ik die regenloze ochtend een beetje argwanend in het bleke gezicht staarde en mij nog eens extra be dacht vóór ik er toe besloot om toch maar een regenjas mee naar het zuiden te nemen. De afstand van het station naar mijn huis is té groot om het risico te nemen. Ook al zou het in Limburg mooi weer zijn. En dat was het. Ik toog dus naar het zuiden voor een dubbel feest; er werd een nieuw viaduct geopend (de Heerlenaren noemen het een hele voor uitgang, maar ik kon daar niet zo over oor delen, omdat ik de situatie ter plaatse te weinig kende)de brouwerij had daarbij de Koninklijke Harmonie St. Caecilia uitgeno digd om na afloop van de feestelijke ope ning een glas bier te komen drinken. ALS EEN DIEF IN DE NACHT Daar kwam nog bij, dat de plannen tot uit breiding een definitievere vorm hadden ge kregen. Het filiaal in ons zonnige zuiden was uit zijn jasje gebarsten; het kon niet langer volstaan mef de beschikbare ruimte. Als een dief heb ik om de gebouwen ge slopen voor ik mijn aanwezigheid aankon digde. Ik wilde het terrein verkennen voor iemand mij voor zou kunnen kauwen hoe het allemaal ging worden. Bovendien, foto's maken zonder dat iemand het merkt is altijd prettiger, dan een paar stijf vertrokken smoelen te zien, die met een verlegen grijns in de lens kijken op het ogenblik waarop je juist van plan bent om een échte actie-foto te maken. Voor een deel is het me ook ge lukt, de andere heb ik maar niet laten ver groten.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1956 | | pagina 4