m Wie wil niet een tientje extra? 1 i c Hier is uw kans. Los de puzzle op en stuur hem zo snel mogelijk naar redactieafdeling Publiciteit, op het hoofdkantoor. Dan heb u een kans om HET EXTRA TIENTJE te winnen, of een van de ZES TROOSTPRIJZEN, elk bestaande uit een doosje met TWEE FRAAIE BROUWERSGLAZEN. PUZZLE EN WIN. Daar gaan we dan, van verticaal naar horizontaal en let vooral goed op de tanden. Bilt geen potloden stuk. Van een tientje kunt u geen tandartsenrekenin& betalen. Veel surces M HB Wf JÊk. JÊ WÊ I 67 M wr HORIZONTAAL: 1 en 5 bekend gerstenat, 9 zeeschade, 12 werkelijk, 13 voorzetsel, 17 watervlakte, 18 horizon, 19 kraan, 21 begin, 22 Indon. munt, 23 produkt, nodig bij bierbereiding, 25 mat, 27 tweetal, 28 ten slotte (afk.), 29 vlezige rand, 30 lidwoord, 32 flauw, 34 eerw. vader (afk.)35 klap, 36 zuivelprodukt, 38 beet, 40 kleur, 42 medicijn, 43 troefkaart, 45 buisje, 47 droog, 48 oude lengte maat, 50 schoorsteenkap, 51 kledingstuk, 52 het zij zo, 54 bedroefd, 55 visaas, 56 kom, 58 tafelgerei, 59 plaats in Utrecht, 60 soort bier, 62 stapel, 64 deel van schip, 67 peulvrucht, 69 plaats waarnaar bier wordt genoemd, 71 toontrap, 73 touw, 74 rauw, 75 volgroeid, 76 vod, 77 moutoven, 79 ver laagde toon, 81 slaapplaats, 82 geweekte gerst, 83 speelgoed, 85 gissen, 87 visingewand, 88 inhouds maat (afk.), 90 wenk, 92 richtingwijzer, 93 weldoorvoed, 94 bijwoord, 95 boom, 97 deel van huis, 99 buurt, 100 onderwereld, 101 hoogstaand, 103 aanw. v.n.woord, 105 'loskade, 106 ploegsnede, 107 biersoort, 109 prijzen, 110 Oosters boek, 111 en 112 bekend gerstenat. VERTICAAL: 1 rechtsgebied (afk.), 2 pers. v.n.woord, 3 uitstapje, 4 rivier in Utrecht, 5 Europeaan, 6 courant, 7 oude lengtemaat, 8 sterrenbeeld, 9 Europese hoofdstad, 10 telwoord, 11 nauw verbonden, 14 Europees land (afk.), 15 aroma, 16 sein van verkeersagent, 18 voorste deel, 20 plant met aarde, 23 soort kramp, 24 vaste regel, 26 modegek, 29 gewricht, 30 dierenverblijf, 31 voorzetsel, 33 pit, kracht, 35 schaakstuk, 36 beroep, 37 officieel schrijven, 39 soort harnas, 41 familielid, 42 keuken gerei, 44 eierproduktie, 46 bieding, 49 scheepsverblijf, 53 voegwoord, 55 de maat nemen, 57 vi», 58 inhoudsmaat, 61 tegenovergestelde, 62 tweedracht, 63 procent, (afk.), 65 pilaar, 66 verhalen, 68 hert, 69 insect, 70 afgunst, 72 nu, 78 voorzetsel, f80 vocht, 81 schel,1 82 insect, 84 gewricht, 86 waterkering, 07 afscheiding, 89 meisjesnaam (afk.), 91 weg, 93: rasp, 94 tijdperk, 96 wig, 98 Schots rokje, 99 deel v. gelaat, 100 raamscherm, 102 dochter van Laban, 104 gesloten, 105 bron, 106 lor, 108 vreemde munt (afk.), 110 Nederl. leger (afk.). 30

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1956 | | pagina 31