dikkie! Klaar ben je! En wat zit hij eng te kijken! Maaar laat hij niet proberen tegen me te beginnen!" Ik was vastbesloten. De trein begon al aar dig vol te lopen met heren en meisjes van de kantoren en ik had geen zin in een verwarde scène met Pietje. Maar hij kéék eng; daar ging niets van af. „Hypnotise ren" dacht ik toen; „het beste is meteen met hypnotiseren te beginnen. Strak aan kijken Dat deed ikik keek hem zó intens aan dat mijn ogen begonnen te tranen. „Vol houden dacht ik. Eerst merkte hij er zogenaamd niets van en at smakkerig wat kruimeltjes uit een ver weerd, loodgrauw papiertje. Maar toen be gon hij zich te roeren. Keek hij me zelfs even gemeen aan. Op het balcon werd luid gelachen. Dat prikkelde hem meestal had ik gehoord; daar kréég hij het soms van. Van gelach. „Pietje", zei ik toen scherp, „ik heb jou goed in de gaten, man! Wind of geen wind: met mij hoef jij hier niks te pro beren, zie je. Niks, HOOR JIJ DAT!" Hij gaf geen kik. Dit was duidelijk de beste methode. Je moest optreden tegen Pietje, voordat hij kon beginnen met zijn drukte. Voordat hij ineens uit kon roepen: „Nou kun je, hè, grote heldNou me arme vrouw ziek is! Nou kun je!", in die trein met al die keurige mensen die van niets wisten en al die aardige meisjes uit de kantoren. Die hij natuurlijk allemaal, met dat bleke kopje, meteen op zijn hand zou hebben. Ze keken me nou al. een beetje raar aan. Hij keek me schuw aan. En draaide daarna het hoofd met een zekere aapachtige snel heid om en blikte door het gangpad. „Nee vrind", siste ik onderdrukt, „je hoeft niet te kijken want ik bedoel jouJa, jou Ik werd nu kwaad in mijn zenuwen, „ik voel niks voor je querulantenstreken. Wind of geen wind, jij houdt je fatsoen. Jij houdt je stilMet mij lap je het hem niet Ik tikte hem ferm op de knie. Toen zette ik het voorgeschreven hypno tiseren voort en blijkbaar met een dus danige concentratie, dat de heer naast me met een dierlijke snork ontwaakte en waak zaam bleef toezien. Ik zag het uit mijn oog hoek. Telkens als Pietje toch nog weer probeer de de mond open te doen, greep ik hem krachtig bij de losse stof van zijn vestje en zei alleen maar: „Halt!" Niets meer. Maar het hielp al vergde het veel van me. Zo reden we in de greep van een reusach tige emotie, die diepe indruk maakte op de kantoormeisjes, roerloos voort, een soort vergeestelijkte Laakonsgroep. Ik hield hem er onder tot ik er was. Er ging een opgelucht gefluister op toen ik, zo grimmig als een gangster, uitstapte. De volgende dag zeiden ze op de zetterij „Nou, Pietje heeft het gisteren in de trein weer 'es gehad, hoor! Wat heeft hij te keer gegaan. Er stónd ook een heel stuk wind; we waren er al bang voor. Je mag blij zijn dat je er niet bij was. Hij was gewoon niet te houden. Ze hebben hem er uitgehaald en hij is met de auto van Ros naar huis gebracht. En als je het mij vraagt is hij vandaag nóg niet helemaal lekker." Ik schrok ontzettend. „Ja, nou durf je wel, hè grote held schreeuwde Pietje uit zijn hokje, „nou durf je welNou me arme vrouw ziek is Hij verdween. Toen rukte hij opnieuw de deur open en voegde er fel aan toe: en me enige Kind! Nou durf je wel, grote held!" Ik had de verkeerde voorgehad. ONZE WEERSVERWACHTING Geldig van heden tot Nieuwjaar en daarna (opgemaakt bij een glas Amstelbier) Overwegend dorstig weer met betrokken hemel; overtrekkende wolkenvelden. Aan vankelijk scherpe, schrale wind. Koud. Later (na het gebruik van een welgetapt glas Amstelbier) grote opklaringen en hel dere zonneschijn. De temperatuur zal veel verbeteren en de wind zal geheel gaan liggen. Na nog een glas Amstelbier zal het gemoed komen te liggen onder een uitgestrekt ge bied van hogedrukswerkingen. Van depressies zal geen sprake meer zijn. De temperatuur: tussen 8 en 10 graden Celsius (de temperatuur van het bier dus). Het hart zal verwarmd worden; aangename temperatuur. Zon onder: een glas helder, tintelend Am stelbier. Maan op een glas bier om de dag te beëindigenop niets slaapt men beter. Zon op weluitgerust, helder ontwaken en blijmoedig de dag beginnen Hoogwater langs de kust: geen afwijkingen Algemeen weerbeeldgeen beter bier dan Amstelbier. 29

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1956 | | pagina 30