cdactie Brieven aan de DOOPCEEL Met het blad „Het Spongat" waarvan u thans het eerste nummer in handen hebt hopen wij de band te verstevigen, die allen, die op enigerlei wijze met ons bedrijf zijn verbonden, als het ware smeedt tot één grote „Amstel-familie". Ontegenzeggelijk zijn de tussen ons allen bestaande betrekkingen in de eerste plaats van commerciële aard. Dat wil echter allerminst zeggen dat daarbij de persoonlijke verhoudin gen, de belangstelling van mens tot mens een ondergeschikte rol zouden spelen. Integen deel! Door deze uitgave willen wij te meer nadruk leggen op de persoonlijke waarde van iedere Amstel-medewerker, door openhartig en gemoedelijk met allen de verschillende facetten van ons bedrijf te behandelen, door allen op de hoogte te stellen van onze ideeën en plannen, door ieder van u als het ware in vertrouwen te nemen. „Het Spongat" moge dus een factor zijn om het „gezinsleven" van de Amstel Brouwerij te versterken, de onderlinge samenwerking te bevorderen en de waardering voor elkanders werk en persoon te verhogen. Gaaarne geef ik ons nieuwe blad mijn beste wensen mee. M. VAN MARWIJK-KOOIJ SIX VAN HILLEGOM Goed. Dit is het dan. Wij hebben een lange aanloop genomen, de ogen ferm dichtge knepen, en de sprong gewaagd. Driemaal hebben wij op de ongeverfde onderkant van ons bureau geklopt alvorens de vingertop pen met een driftig gebaar boven de toetsen te plaatsen en de eerste woorden op het pa pier te 'slaan'. En omdat er boven deze ru briek te lezen staat, dat het brieven aan de redactie zijn die hier in toekomst af gedrukt zullen worden, en er op het ogen blik dat wij dit schrijven nog geen enkele brief op de redactietafel ligt, hebben wij ge meend u maar eens te moeten schrijven. Wij, is in dit geval eigenlijk 'ik', en ik ben G. Swinkels, redacteur, verslaggever en buf fer tussen iedereen en alles die ook maar iéts te vertellen heeft op de zaak. De meesten onder u kennen mij waarschijnlijk al. Vaak loop ik ietwat schuchter door de brouwerij en gaat mijn gezicht schuil achter een grote, donkere bril. Dat is struisvogel- Een eenvoudig rekensommetje 'wij' is eigenlijk 'ik' politiek. Ik hoop dan, dat niemand mij ziet, maar meestal komt het er op neer, dat ik de anderen niet zie inplaats van omgekeerd. Voor de rest ben ik jong en onervaren (32) jaar, getrouwd met een televisieregisseur

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1956 | | pagina 2