8. Gezamenlijk traden wij binnen, waarna zij mij Misphesto heette hij. Een ongewoon type. mijn waarde freule, vol speelse trekjes I ..Heer Fundum heeft mij hart en ziel verpand." sprak hei meis/e Een hels genoegenlachte de oude heer „Gij kunt. mijn kind. vrijelijk beschikken over het hart En toen tot mij ..Doch ook de ziel dient m de familie te blijven, nietwaar mijn beste Daarom zal ik die nemen. Laten we de zaak meteen vastleggen I" sprekend toonde hij mij een perkamenten rol Als gij. vriend Fundum. nu even wilt tekenen digde hij. „Op het stippellijntje, ia. En met Uw bloed graag Na deze eenvoudige ceremonie leidde de doortas tende heer mij naar een deur waarvan een grote te scheen uit te stralen 10. „Gelukgewenst, trawant Fundum. sprak de oude heer nu. „Een warme toekomst straalt U tegen I In een laa ende gloed zult gij Uw meest vlammende ttrophen dichten I" Inmiddels hadden de groeiende hitte en een zekere zwavel lucht mij de keel danig dorstig gemaak Ik verzocht dan ook om de lafenis glas bier „Bier!" gilde de oude heer „Nim Geen druppel ervan zal in dit verblijf ooit vloeien I' 1 1Toen vielen mij de schellen van de ogen. Want. lieve freule, een eeuwigheid hoe gloedvol ook, zonder het edel gerstenat, kan maar één ding betekenen De hel I De herinnering maakt mij dorstig, waarde vriendin. Graag nog een glas pittig Amstel-bier I Proost, Freule

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1956 | | pagina 27