i n i mÊif[ De excursie het stiefkind der reclame door J. van Binsbergen rx De heer van Binsbergen is waarschijnlijk wel een van de meest bekende (om niet te spreken van beruchte) figuren uit de brouwerij. Maandenlang hebben de verschillende afdelingen hem met grote of kleine gezelschappen door de fabriek zien schuifelen. Misschien heeft iemand onder u hem wel eens vervloekt omdat hij op de meest ongelegen ogenblikken binnen kan komen. Zijn werk bracht echter ook een zonnige zijde met zich mee in de vorm van fris gekleede, aantrekkelijke en geïnteresseerde vrouwen. Menigeen hebben wij op het hoofdkantoor kunnen horen fluiten (van bewondering) als een nieuwe groep excursisten door hem werd rondgeleid. Eén ding mogen wij bij al deze voor- en nadelen echter nooit uit het oog verliezen; wat een man als Binsbergen voor de brouwerij kan doen is niet gering. Veelal komt het op zijn houdingzijn gevoel voor takt en het zoeken naar de juiste verhouding aan om de mensen die ons bedrijf willen zien tevreden te stellen en als goede Amstelvrienden naar huis te laten terugkeren. Denkt u daar niet te gering over. Ogenschijnlijk mag het een „lekker" baantje zijn, in wezen is het echter een zorgvuldig afwegen van woorden en stemmingen om zodoende tot de juiste gradaties te komen, een glimlach op de gespannen gezichten van de nieuwe bezoekers te toveren, en hen wat voor ons het meest belangrijke is op hun gemak te stellen, zodat zij later, als zij thuis zijn, vol lof over de brouwerij kunnen spreken. Dat, en nog véél meer is de taak van een excursieleider. Schipperen zoudt U het kunnen noemen, schipperen tussen de honderden verschillenden en vaak gecompliceerde karakters van onze bezoekers. Want bierdrinkers zijn onze klanten en als zodanig koning. 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1956 | | pagina 23