Als rood zwart is blijft een vrouw glimlachen Hier is het dan. De vaste vrouwenrubriek. Sommigen zullen minachtend glim lachen, maar de wijzen zullen ons gelijk geven. De vrouw heejt het verdiend, dat zij een eigen rubriek krijgt in dit blad. Zij heejt het alleen al verdiend om dat zij, als echtgenote van een Amstelman en als moeder van diens kinderen, er het recht op heejt om alles te weten van de omgeving waarin hij werkzaam is. En méér dan dat. Zij moet een eigen hoek hebben waarin zij uit kan blazen van de vermoeienissen van het schipperen en regelen van ingewikkelde huis houdelijke affaires. Zij mag ook wel eens uitrusten en een hart onder de riem gestoken krijgen. Daarom hebben wij deze rubriek ingevoegd in ons blad. Omdat de vrouwen één met ons zijn. En als dat niet het geval is, dan deugt er iets niet. Laat hen maar praten over gistend gerst en lustig bruisend bier. Wij zullen denken, dat het geen spuitwater is, en als wij dat denken hebben wij gelijk. Maar hoe vaak noemen wij iets niet bij de verkeerde naam als het iets huis houdelijks betreft. Hoe vaak gebeurt dat nietNou dan. Lacht dan ook niet meer man. Maar laat de vrouw vrouw zijn, zoals zij ons ook sterkt in onze mannelijke ijdelheid. Liever zo 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1956 | | pagina 20