GOUDEN GOLD hoog om vooral niet naar huis te moeten gaan met een bierlucht aan haar kleren. Van de bottelarij kon zij trouwens helemaal niet meer wegkomen. Telkens moesten wij haar weer opnieuw uitleggen hoe de spoe ling, de screening en de pasteurisatie in zijn werk gaat. Van onder tot boven heeft zij de machines staan bekijken en als het mogelijk was geweest had zij er beslist eentje uit el kaar geschroefd tot grote ergernis van Fokke en de anderen. Wij hebben er dan ook schie lijk voor gezorgd, dat alle schroevendraaiers uit de buurt waren toen zij, van het dak komend, nog éven een kijkje in die boeien de afdeling wilde nemen. Je kunt nooit weten. In de lagerkelders waren ze de boel aan het schoonmaken toen wij binnenkwamen, maar zij heeft toch net nog even een idee kun nen krijgen van de miljoenen liters in de enorme tanks en gezien, hoe de vaten ge vuld worden. Ik moet zeggen: er zijn weinig mensen waarvoor het zo plezierig is om een excursie te organiseren. Allicht. Op het hoofdkantoor hebben wij haar later nog een goed glas pils laten proeven en daarna een flesje Gold voor haar neergezet, bij wijze van proef. Eerlijk is eerlijk. Zij zei„Gold is best", maar ja, u weet het, dat is echt een kwestie van smaak. Maar wij geloofden haar graag. Ten slotte vonden wij het jammer dat zij weer naar de stad terug moest. Wij hadden haar graag op de brouwerij gehouden als een soort mascotte, een troetelkindje. Maar er was niets aan te doen. Geloof mij, ik heb het haar echt gevraagd, maar zij zei, dat er nog zoveel familieleden van haar Hollandse echtgenoot waren, die zij nog niet had ge zien, dat zij gewoon maar naar haar man wilde. Of ze gelijk had.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1956 | | pagina 12