2e Jaargang November 1949 No. 4 Niet-periodiek verschijnend blad voor de geëmployeerden van de AMSTEL BROUWERIJ N.V. Redactie: Mr. J. C. Bossard en J. Beekman IETS OVER BOCKBIER. Op 1 December is het bekende Bockbier in de café's, restaurants enz. verkrijgbaar gesteld. Hiermede wordt, voor het tweede achtereen volgende jaar, na wereldoorlog II. een goede oude traditie voortgezet. Deze biefsoort, welke onder de extra sterke bieren wordt gerangschikt, heeft zich altijd in een grote populariteit mogen verheugen en node hebben wij „ons Boekje ge durende acht jaren moeten missen. Vanwaar toch die grote populariteit? Ligt het aan de naam, aan de wetenschap, dat het Bockbier echt „bokkig koppig is, of speelt de geheim zinnige sfeer en het waas van zijn ontstaan, welke rondom dit bier hangt, een rol? Wij weten het niet. Wel weten wij, dat het Bockbier gemaakt wordt van de fijnste mout en hop, welke de brou werij bezit, dat het extra sterk wordt inge- brouwen (thans 16%) en dat het, door zijn hoog alcoholgehalte (pl.m. 6%) alle eigenschappen be zit om de zwakkere onder de drinkebroers spoedig „onder tafel" te brengen. Over de „Bock-geschiedenis" weten wij betrek kelijk weinig. Verschillende verhalen zijn hierover in omloop. Eén van de veronderstellingen is wel, dat de naam Bockbier gegeven werd aan de bier soort, die, zoals reeds hierboven vermeld, zich kenmerkte door zijn koppige eigenschap. Een tweede veronderstelling zou zijn, dat het iets te maken heeft met het Duitse plaatsje Einbeck, waarvan, in de 16e eeuw, een zekere vermaard heid uitging in verband met het daar gebrouwen „Ainpöckische" bier, een zware, met ons tegen woordige Bockbier overeenkomende biersoort.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Echo | 1949 | | pagina 1